Lægegerning og strafansvar Svendborg-sagen afspejler mulige dysfunktioner og patientsikkerhedsbrister i system og kutymer. Men mindst af alt handler sagen om grovere eller gentagen lægefaglig forsømmelse eller skødesløshed.

De fleste kender vel til Svendborg-sagen om behandlingen af en patient med mavesmerter i FAM. Ulykkeligvis havde patienten desuden sukkersyge, udviklede svær hypoglykæmi, hjerneskade og afgik ved døden. Modsat byretten fandt Østre Landsret forvagten (FV) skyldig i ‘grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed’ (autorisationslovens §75). Styrelse og retslægeråd har undervejs indskudt diverse betragtninger. Journalføringen har […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement