Afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital har mistet i alt 11 speciallæger, hvoraf hovedparten havde gynækologisk onkologi som deres primære arbejdsområde.Foto: Jesper Balleby

Lægeflugt dræner afdeling på AUH Massiv afvandring af speciallæger inden for gynækologisk onkologi på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital rammer avancerede behandlinger af kvinder med kræft i æggestokkene og livmoderhalskræft. Situationen på afdelingen får nu Sundhedsstyrelsen til at bede Region Midtjylland om en redegørelse.

Region Midtjylland skal senest onsdag 23. januar aflevere en redegørelse til Sundhedsstyrelsen, hvor regionen forklarer, om og hvordan afdeling for kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital (AUH) er i stand til at varetage afdelingens specialfunktioner inden for gynækologisk onkologi.

Sundhedsstyrelsen har bedt AUH om en redegørelse, fortæller enhedschef Helene Bilsted Probst.

Det fremgår af et brev, som Sundhedsstyrelsen i sidste uge sendte til regionen og sygehusledelsen på Aarhus Universitetshospital. Når redegørelsen er klar, vil Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm og enhedschef for planlægning Helene Bilsted Probst mødes med hospitalsledelsen på AUH, fortæller Helene Bilsted Probst.

»Vi har bedt regionen og sygehusledelsen om en redegørelse over AUH’s varetagelse af specialfunktioner inden for gynækologisk onkologi. Redegørelsen skal bl.a. omfatte en beskrivelse af, om der er sket ændringer i forhold til den speciallægebemanding, kapacitet m.v., som dannede grundlag for den ansøgning, Sundhedsstyrelsen godkendte i forbindelse med specialeplanlægningen i 2017,« siger Helene Bilsted Probst.

Tilbagemeldingen til mig var, at der er massiv opbakning til mig som afdelingens leder

Jannie Dalby Salvig, ledende overlæge

Regionen skal desuden redegøre for antallet af speciallæger, der varetager funktionerne inden for gynækologisk onkologi, og hvilken specialuddannelse og øvrige kompetencer disse læger har til at varetage højt specialiserede funktioner inden for gynækologisk onkologi.

Ifølge Dagens Medicins oplysninger er baggrunden for Sundhedsstyrelsens henvendelse til AUH, at et større antal erfarne speciallæger de seneste tre år har forladt AUH’s afdeling for kvindesygdomme og fødsler. I alt 11 speciallæger, hvoraf hovedparten havde gynækologisk onkologi som deres primære arbejdsområde, har enten forladt eller forlader afdelingen inden for de nærmeste måneder: Otte har forladt afdelingen inden for de seneste tre år, to speciallæger følger 1. marts, og en 11. speciallæges opsigelse træder i effekt 1. april.

Internt kævl eller dårlig ledelse?

»Det er uforsvarligt over for patienterne ikke at gøre opmærksom på de problemer, som min gamle arbejdsplads desværre står i,« siger Jan Blaakær, tidligere AUH, nu overlæge på OUH.

Dagens Medicin er bekendt med, at mindst fem af disse læger har sagt deres stilling på afdelingen op uden at have et andet job på hånden. En af disse er Jan Blaakær, der i dag er overlæge på Odense Universitetshospital og har et professorat på Syddansk Universitet. Han sagde i oktober 2016 sin stilling på AUH op og var uden fast beskæftigelse i fire måneder, før han tiltrådte stillingen i Odense.

»Jeg fandt det på daværende tidspunkt svært at skulle stå inde for kvaliteten af behandlingerne over for kvinderne i regionen, hvilket jeg også gjorde opmærksom på inden min opsigelse. Efterfølgende har afdelingen mistet yderligere en række højtuddannede specialister inden for især gynækologisk onkologi, som det bliver svært at erstatte. Det truer den robusthed, som er en forudsætning for at kunne opretholde den centerfunktion, afdelingen er blevet tildelt i den nationale specialeplan,« siger Jan Blaakær.

Han mener, at det store antal opsigelser inden for kort tid vil gøre det vanskeligt for afdelingen at gennemføre højt specialiseret cancerkirurgi på patienter med ovariecancer og patienter med cervixcancer.

»Situationen på afdelingen er efter min vurdering nu så tilspidset, at det er svært stiltiende at acceptere den. Det er uforsvarligt over for patienterne ikke at gøre opmærksom på de problemer, som min gamle arbejdsplads desværre står i,« siger Jan Blaakær.

Ledende overlæge Jannie Dalby Salvig møder kritik for sin ledelse, men siger omvendt, at årsagen til de mange opsigelser skal findes i interne stridigheder mellem speciallægerne.

Jannie Dalby Salvig er ledende overlæge på afdeling for kvindesygdomme og fødsler på AUH. Hun mener, at årsagen til de mange opsigelser skal findes i interne stridigheder mellem speciallægerne.

»Årsagen til den store personaleudskiftning er uoverensstemmelser internt i den gynækologisk onkologiske gruppe om kompetencer og fordeling af ansvarsområder,« siger Jannie Dalby Salvig i et skriftligt svar.

Dagens Medicin er bekendt med, at mindst tre af de 11 læger i deres opsigelser har angivet samarbejdsproblemer med afdelingens ledelse som den direkte årsag til deres opsigelse. Flere kilder fortæller uafhængigt af hinanden, at der på et nyligt afholdt fællesmøde for afdelingens speciallæger blev udtrykt mistillid til Jannie Dalby Salvigs rolle som ledende overlæge. Dette afviser Jannie Dalby Salvig, der ikke selv var til stede, men har fået et mundtligt referat af mødet.

»Tilbagemeldingen til mig var, at der er massiv opbakning til mig som afdelingens leder. Jeg har ligeledes selv afholdt et møde med alle speciallæger, hvor vi har drøftet afdelingens aktuelle situation, og også ved det møde blev jeg mødt med tillid og opbakning,« skriver Jannie Dalby Salvig, der bakkes op af lægelig direktør på AUH, Jørgen Schøler Kristensen.

»Tværtimod har vi sikre tilkendegivelser af, at der er opbakning til Jannie Dalby Salvig. Og fra hospitalsledelsen er der også 100 pct. opbakning til afdelingsledelsen,« siger Jørgen Schøler Kristensen, der i et skriftligt svar begrunder afdelingens aktuelle bemandingsproblemer med, at det »gennem flere år har været vanskeligt at skabe samstemthed og fokus på behandlingen af patienterne i gruppen af gynækologiske onkologer«.

Arbejder på rekruttering af nye speciallæger

Med fratrædelsen af yderligere tre speciallæger 1. marts og 1. april, hvoraf de to arbejder specifikt med gynækologisk onkologi, vil det ifølge en række fagfolks vurderinger være vanskeligt for afdelingen at gennemføre avanceret cancerkirurgi på patienter med ovariecancer og patienter med cervixcancer – og dermed vanskeligt for hospitalet at opretholde den højt specialiserede funktion på området.

»Vi arbejder massivt på at skabe den fornødne robusthed, så vi fortsat kan varetage avanceret cancerkirurgi efter 1. april. Det vil kræve, at de kompetente fem speciallæger, vi har ansat, suppleres med ansættelse af erfarne gynækologiske onkologer. Den proces er i gang med ansættelse af en professor og yderligere speciallæger,« skriver Jannie Dalby Salvig.

»Vi har sikre tilkendegivelser af, at der er opbakning til Jannie Dalby Salvig,« siger lægelig direktør på AUH, Jørgen Schøler Kristensen, som også bakker afdelingsledelsen op.Foto: Jesper Balleby

Jørgen Schøler Kristensen vedgår, at der efter 1. april vil være behov for en ekstra indsats for at sikre, at AUH fortsat kan varetage den højt specialiserede gynækologiske onkologi.

»Med de kommende opsigelser kommer vi til at mangle de mest erfarne speciallæger inden for gynækologisk onkologi. Vi skal handle hurtigt. Derfor er vi ved at rekruttere nye speciallæger, og i samarbejde med Aarhus Universitet er der etableret et professorat i gynækologisk onkologi, som forventes besat snarest,« siger Jørgen Schøler Kristensen.

Vi skal handle hurtigt

Jørgen Schøler Kristensen, lægelig direktør, AUH

AUH trækker desuden på hjælp fra andre gynækologisk onkologiske centre i Odense og Aalborg.

»For at sikre robustheden i overgangen, og at alle patienter kan blive behandlet på et højt fagligt niveau, har vi lavet en samarbejdsaftale med Odense Universitetshospital, som er indstillet på at bistå os i en kortere periode,« siger Jørgen Schøler Kristensen.

AUH har i mange år haft et samarbejde med Aalborg Universitetshospital om de gynækologiske cancerpatienter. Siden 2001 har Aalborg sendt patienter med vulvacancer til Aarhus, og de senere år har det også været tilfældet for patienter med cervixcancer. Nu går strømmen den anden vej. Specialeansvarlig for gynækologisk onkologi på Aalborg Universitetshospital Erik Søgaard-Andersen var tre måneder omkring årsskiftet 2017-2018 udlånt til at assistere kollegerne i Aarhus. På grund af manglende kapacitet på operationsgangene i Aarhus har Aalborg siden uge 33 i 2018 opereret Aarhus’ patienter med endometriecancer. Forventningen er, at det skal fortsætte endnu et halvt år, fortæller Erik Søgaard-Andersen.

AUH har nu sendt den ønskede redegørelse til Sundhedsstyrelsen.

»Vi har analyseret udfordringerne og er i gang med at løse dem,« siger Jørgen Schøler Kristensen.

Skriv kommentar