Foto: Joachim Rode

26-årig mor er levende donor for leversyg baby Manglen på hjernedøde leverdonorer til de helt små børn med svær galdevejsatresi har fået Righospitalet til at genoptage sit program med levende donorer. Dagens Medicin har fulgt 14 måneder gamle Cleo, som er patient nummer to i det nye program. Hun fik et stykke lever af sin mor.

En lille opspilet gul mave og en slap babyhånd er det eneste utildækkede af patienten på operationsbordet på stue 2 ved Rigshospitalets transplantationsafsnit. Begge dele tilhører 14 måneder gamle Cleo, der siden sin fødsel har lidt af galdevejsatresi – medfødt mangel på eksterne galdeveje – og som nu er så kritisk syg, at hun har brug for en levertransplantation for at kunne overleve. Den andagt-agtige stemning mellem de læger, anæstesiologer og sygeplejersker, der denne morgen en onsdag slut april er...