Henrik Vittrup

Læge møder sine patienter gennem faglige podcasts Som den – måske – første danske læge udgiver gynækolog Henrik Vittrup podcasts til sine patienter med informationer om de undersøgelser og indgreb, de skal have foretaget. Formålet er at klæde patienterne på, skabe genkendelighed og udbytterige samtaler. Og det virker, siger gynækologen, som ser, at lydmediet har et stort potentiale i resten af sundhedsvæsenet. 

Væggene i klinikken hos speciallæge i gynækologi Henrik Vittrup i Virum er beklædt med sommerfugle i alskens farver, former og størrelser. I venteværelset bliver patienterne mødt med information om, at ventetid kan forekomme, da »alle patienter gives den nødvendige og tilstrækkelige tid til sygehistorie, undersøgelse, diagnose og behandlingsstrategi«, lyder det. Den 59-årige gynækolog har altid gjort tingene på sin egen måde. Og som det nyeste skud på stammen har Henrik Vittrup udgivet fire podcasts, hvis formål er at klæde patienterne på til den samtale, den undersøgelse eller det indgreb, de efterfølgende skal have foretaget hos ham. Han mener selv, at han er den første danske læge, der gør det.

»Når jeg ser, hvor stor gavn patienterne har af at lytte til mine podcasts, så forstår jeg ikke, at jeg er den eneste læge i Danmark, der benytter mig af dette medie til at viderebringe patientinformation. Allerede inden jeg har haft første konsultation med en ny patient, føler hun, at hun kender mig. Hun kender min stemme og ved, hvad der skal ske. Det skaber tryghed og grundlag for en udbytterig konsultation,« siger Henrik Vittrup og fortsætter:

»For rigtig mange er det skræmmende at skulle møde op hos et fremmed menneske for at få foretage en gynækologisk undersøgelse, som potentielt udmønter sig i et uønsket svar. Genkendeligheden tager toppen af angsten.«

Når jeg ser, hvor stor gavn patienterne har af at lytte til mine podcasts, så forstår jeg ikke, at jeg er den eneste læge i Danmark, der benytter mig af dette medie til at viderebringe patientinformation

Henrik Vittrup beskriver sine podcasts som en form for for-konsultationer, som begynder i det øjeblik, patienten trykker play. Informationerne i podcasten er identiske med dem, Henrik Vittrup giver under selve konsultationen, og på den måde fungerer podcasten også som et resumé af konsultationen, som patienterne kan lytte til efterfølgende efter behov.

Kommunikativt ejerskab

Indtil videre har Henrik Vittrup udgivet fire podcasts om emnerne celleforandringer, spiral, blødningsforstyrrelser og medicinsk abort. Disse fire emner er valgt, da størstedelen af de kvinder, han ser og behandler, har problemer, der falder inden for disse kategorier. Og det er således også i relation til disse emner, at de fleste har spørgsmål eller bekymringer. F.eks. er mange unge kvinder, som får konstateret celleforandringer, nervøse og føler ikke, at de har nok information om, hvad forandringerne dækker over. Det kan podcasten råde bod på, forklarer Henrik Vittrup:

»At få konstateret celleforandringer er for mange unge kvinder det første reelle møde med sygelighed. Celleforandringer associeres lynhurtigt med livmoderhalskræft, hvilket skaber frygt og dødsangst. Derfor lå det mig på sinde at videregive viden om celleforandringer og fortælle, at diagnosen kun i meget sjældne tilfælde betyder kræft. Hertil er den direkte kommunikationsform, som lydmediet tilbyder, velegnet. Meget mere velegnet end skriftlig kommunikation, som af natur skaber distance mellem lægen og patienten.«

Husker sjældent tekst 

Henrik Vittrup har altid været skeptisk over for skriftlig kommunikation. Gennem sit mangeårige gynækologiske virke på en række sygehuse – og nu som privatpraktiserende gynækolog – har han oplevet, at patienterne sjældent husker det, de modtager på skrift.

Min erfaring er, at det er givende at tale i billedsprog og metaforer. Den kommunikationsform findes ikke i lærebøgerne, i brevene fra sygehuset eller på sundhed.dk, men den er netop mulig at gøre brug af i en podcast

»Det er vigtigt, at patienterne tager ejerskab over de informationer, de får. Det er dem, der skal bruge informationerne, og lægens fokus skal være at kommunikere med patienterne i et sprog og på en måde, de forstår. Min erfaring er, at det er givende at tale i billedsprog og metaforer. Den kommunikationsform findes ikke i lærebøgerne, i brevene fra sygehuset eller på sundhed.dk, men den er netop mulig at gøre brug af i en podcast,« siger han.

Et lydmedie har, ifølge Henrik Vittrup, også den fordel, at det kan tages med alle vegne.

»Vi er aktivt lyttende på næsten alle tidspunkter af døgnet. En patient kan nemt isolere sig fra støj og andre mennesker ved at tage høretelefoner på og lytte til en 10-minutters podcast om f.eks. en forestående undersøgelse,« siger han og tilføjer, at det ydermere kan være trygt for både patienten og dennes pårørende at lytte til podcasten sammen og dermed opnå en fælles forståelse og et fælles sprog for det, patienten skal igennem. Henrik Vittrup udgav sin første podcast om celleforandringer for fem måneder siden, og den løbende respons fra patienterne har hidtil været positiv. De er ifølge gynækologen mere rolige og stiller flere relevante spørgsmål. »At patienterne genkender min stemme, min måde at formulere mig på og de faglige oplysninger, jeg leverer, skaber et trygt rum – jeg skal ikke skal tale gennem angst,« siger Henrik Vittrup.

»Jeg havde for nylig en oplevelse med en patient, som havde lyttet til en af mine podcasts inden en konsultation. Jeg var midt i en forklaring, da hun afbrød mig og færdiggjorde min sætning. Hun citerede mig ordret fra podcasten og var overbevist om, at jeg allerede havde leveret denne information. Bingo! Hun havde taget ejerskab, og den aktuelle viden var blevet en del af hendes selvforståelse.«

Når patienter har en grundviden med hjemmefra, har de ifølge Henrik Vittrup et forspring forstået på den måde, at samtalen hurtigere kommer til at centrere sig om de oplysninger, der er mest relevante for lige netop dem.

»Når patienten på forhånd er velinformeret, er grundlaget for at diskutere og tale ud over den basale faglige viden langt bedre. Patienten får udvidet sine forudsætninger for at vælge en løsning, der er rigtig for hende, på et velinformeret grundlag,« siger Henrik Vittrup.

Han kræver imidlertid ikke af sine patienter, at de lytter til hans podcasts, inden de møder op. Og når han taler med dem, gentager han de oplysninger, som podcasten indeholder. »Jeg kan ikke vide, hvor grundigt patienterne har lyttet. Eller om de har hæftet sig ved informationer, der er mindre væsentlige for dem. Det er generelt sådan, at mennesker, der tilegner sig ny viden, tager tre informationer med sig, men det er meget individuelt, hvilke informationer den enkelte finder betydningsbærende,« siger han.

Der er fra tid til anden patienter, som slukker for podcasten efter få minutter, da de oplever at have svært ved at kapere de informationer, de får.

»For mig som læge er det vigtig viden. For så ved jeg, hvor jeg har patienten, og jeg kan i de pågældende tilfælde i særlig høj grad fokusere på at dæmpe hendes angst og gøre hende tryg,« siger Henrik Vittrup.

Et medie med stort potentiale  

Ifølge Henrik Vittrup er en af de positive ‘sideeffekter’ ved en tryg læge-patient-samtale, at den er tidsbesparende – og dermed sundhedsfremmende. Han vurderer, at udviklingen af podcasts omhandlende et væld af forskellige sundhedsfaglige emner og problemstillinger vil kunne medvirke til at forbedre sundhedsvæsenet markant. Han har svært ved at tage ordet ‘revolution’ i sin mund, men potentialet er kæmpe stort, lyder forudsigelsen.

»Kvaliteten af kommunikationen mellem patienter og sundhedsfagligt personale er alfa og omega for et velfungerende sundhedsvæsen. Jeg er sikker på, at god kommunikation er at give patienterne ejerskab over viden om deres situation. Alle læger er bevidste om, hvor de tunge informationsopgaver ligger inden for deres speciale. Så de praktiserende læger burde udvikle et arsenal af podcasts om relevante behandlinger og undersøgelser, og det samme burde de på hospitalerne,« siger Henrik Vittrup og tilføjer, at det er afgørende, at hver enkelt læge udvikler sine egne podcasts, da genkendeligheden og trygheden først opnås, hvis den stemme, det ordvalg og det toneleje, patienterne møder i podcasten, er det samme, som de møder i klinikken eller på hospitalet.

Henrik Vittrup er klar over, at han som selvstændig aktør naturligt har langt større råderum og frihed til at tænke i nye koncepter end f.eks. en hospitalsansat læge, som er underlagt en ledelse og et stramt årsbudget. Alligevel tror han, at podcasts vil vinde indpas i sundhedsvæsenet de kommende år. Og han ser, at emnerne stort set er ubegrænsede.

»På alle de områder, hvor vi kan forberede patienterne bedre, synes jeg, at vi bør gøre det. Dog går grænsen ved alvorlige beskeder om truende død. Den slags dybt personlige og eksistentielle beskeder kræver et andet nærvær,« siger han.

På nuværende tidspunkt har Henrik Vittrup ikke data på, hvor mange patienter der lytter til og får gavn af hans podcasts, men han arbejder på at udvikle et evalueringssystem, der på simpel vis kan fremskaffe disse data.

Derudover har han planer om at udgive endnu en podcast omhandlende hormonbehandlinger.

Skriv kommentar