KOL-patienter med højt BMI har øget risiko for indlæggelse Et nyt studie viser, at KOL-patienter, der er genetisk disponeret for at have et højt BMI, har øget risiko for indlæggelse og lungebetændelse. Studiet underkender antagelsen om, at lavt BMI alene er associeret med en dårlig KOL-prognose, siger studiets førsteforfatter.

Tidligere studier har konkluderet, at et lavt body mass index (BMI) er en risikomarkør for dårlig prognose hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), men et nyt studie viser omvendt, at højt BMI er associeret med en dårlig prognose. Mere præcist havde KOL-patienter med højt BMI en forhøjet risiko for eksacerbationer og lungebetændelser sammenlignet med patienter med et lavt eller et normalt BMI. »De seneste ti år har lavt BMI været meget i fokus i KOL-forskningen, og der har hersket...