Johan V. Poulsen

Overlæge Johan V. Poulsen, nyremedicinsk afdeling, Skejby Sygehus, har fået 75.000 kr. fra Forskningsrådet på Skejby Sygehus.

Pengene skal bruges til et forskningsprojekt, som skal undersøge, hvilken effekt posedialyse har på blodets strømningsforhold.

sbn

Skriv kommentar