Jeg overvejede at stoppe som læge Klagesager på nettet vil kun gøre ondt værre, mener praktiserende læge Kirsten Hall, som blev rystet over en påtale fra over en påtale fra Patientklagenævnet

Afgørelsen fra Patientklagenævnet rystede hendes selvforståelse. En almindelig morgen med gennemgang af posten i almen praksis blev på et øjeblik vendt til kaos og forvirring for praktiserende læge Kirsten Hallager fra Nørresundby ved Aalborg.

I juli 2000 fik hun den endelige afgørelse på en klagesag som hun ikke kunne huske, men kun rekonstruere gennem journalnoter.

»Det gør ondt at få en klagesag. Og det vil bare gøre ondt værre at lægge dem ud på nettet. Det vil skære alt det menneskelige væk ved vores måde at kommunikere på,« siger Kirsten Hallager.

Det er fem år siden, hun passede lægevagten på Aalborg Sygehus og tog imod en ung mand med smerter i armen. Hun kan ikke huske episoden, men i journalen kunne hun se, at hun ikke mente, at den unge mands arm var hverken brækket eller forstuvet, hvorfor hun havde sendt ham hjem igen. Mandens videre gang i sundhedsvæsenet viste dog, at han havde slået en flig af knoglen i armen, og da Kirsten Hallager ikke havde opfordret ham til at søge læge næste dag, hvis han havde behov for det, mente Patientklagenævnet, at hun havde overtrådt lægelovens §6.

»Jeg blev helt slået ud, da jeg fik brevet fra Patientklagenævnet. Det kom bag på mig, at jeg tog sagen så tungt, men jeg følte det helt ubærligt at blive ved med at være læge, når der blev sat så stort et spørgsmålstegn ved, om jeg gjorde mit arbejde ordentligt. Det rokkede min selvforståelse, fordi jeg altid har opfattet mig selv som en meget samvittighedsfuld og grundig person,« siger Kirsten Hallager.

Hun kom videre i sit lægearbejde ved at diskutere hele forløbet igennem med en rådgiver fra lægernes kollegiale netværk, der anbefalede hende at skrive til det lokale lægekredsforeningsblad, NOLK. Hun betragter stadig klagesagen som en umenneskelig måde at påtale fejl i sundhedsvæsenet på, og hun mener, at det er helt uacceptabelt, hvis regeringen gør alvor af at lægge sagerne på internettet.

»Jeg tror i bund og grund ikke på, at klagesagerne gavner nogen. Men det vil være helt urimeligt, hvis sundhedsministeren eller nogle bureaukrater skal bestemme, om mit navn skal fare rundt på cyberspace i forbindelse med en klagesag. Det ville være møgubehageligt.«

Hun mener ikke, at patienterne kan bruge en hjemmeside med klagesager til noget som helst.

»Den eneste berettigelse for klagesager er vel at få læger til at rette op på deres behandlinger. De har aldrig været tænkt som en vejledning til at undgå nogle læger. Det er også helt urimeligt at bruge dem til det, fordi gode læger godt kan have mange klager,« siger Kirsten Hallager.

Peter Aagaard

Skriv kommentar