»Jeg har altid to ting for øje, når jeg er på ASCO«
Lægelig leder i sammenslutningen af kræftafdelinger (SKA), Peter Michael Vestlev, har en særlig opgave på ASCO, nemlig at tage sig af ni yngre, danske læger, som skal samle ny viden til et Post-ASCO-arrangement.

»Jeg har altid to ting for øje, når jeg er på ASCO« Når lægelig leder i SKA, Peter Michael Vestlev, tager på ASCO, har han primært sit fokus to steder: Han vil overvære præsentationen af banebrydende forskning. Og så er han nysgerrig på molekylærbiologiske studier, da de kan give et praj om, hvad der venter på kræftområdet i fremtiden.

Det er langt fra første gang, at overlæge og lægelig leder i sammenslutningen af kræftafdelinger (SKA), Peter Michael Vestlev, deltager på ASCO. Når han år efter år pakker kufferten og sætter kurs mod McCormick Place i Chicago, er det med to klare mål for øje.

For det første mener han, at det har stor værdi at overvære præsentationen af de nye, banebrydende forskningsresultater, som har direkte indflydelse på, hvordan behandlingen af en given patientgruppe fremover skal varetages i Danmark såvel som i resten af verden. I år har Peter Michael Vestlev særligt opmærksomheden rettet mod det såkaldte APHINITY-studie, som præsenteres mandag eftermiddag på ASCO. Det er et randomiseret fase 3-studie, der undersøger muligheden for at forhindre tilbagefald af sygdom hos tidligere HER2-positive brystkræftpatienter ved at tillægge antistoffet Perjeta (pertuzumab) til standardbehandlingen med kemoterapi og Herceptin (trastuzumab).

»I Danmark er der omkring 900 HER2-positive brystkræftpatienter. Heraf får ca. 20 pct. tilbagefald efter deres primære behandling. Hvis APHINITY-studiet viser, at man ved at tillægge Perjeta til behandlingen kan forbedre overlevelsen og sænke tilbagefaldsraten, så vil det betyde, at det ikke længere kun er 20 pct. af patienterne, som skal behandles, men 100 pct. Det vil have omfattende konsekvenser – ikke mindst for regionernes økonomi,« siger Peter Michael Vestlev med henvisning til, at Perjeta er et nyt antistof, som stadig er underlagt patent.

Et kig ind i fremtiden

Foruden at jagte de banebrydende studier er Peter Michael Vestlev også nysgerrig på, hvad der rør sig på det molekylærbiologiske område, da studier inden for dette felt, ifølge overlægen, kan være med til at give et praj om, hvilke behandlingsmuligheder, der venter i fremtiden.

»Molekylærbiologiske studier foregår på et meget tidligt tidspunkt og er fokuserede på at afdække nogle af de grundlæggende mekanismer, der driver kræft. Det er rigtig interessant, da den viden disse studier genererer, giver en bedre forståelse af, hvor behandlingen af kræft vil bevæge sig hen i fremtiden,« siger Peter Michael Vestlev.

I samme boldgade har han også øjnene rettet mod studier, som undersøger kræftcellernes stofskifte. I modsætning til raske celler, der har et glucose-styret stofskifte, er kræftceller primært glutamin-styrede, hvilket i nogle tilfælde betyder, at kræftcellerne danner metaboliske biprodukter, der i sig selv kan føre til kræftudvikling. Der forskes i muligheden for at blokere dannelsen af disse biprodukter.

ASCO-debutanternes ‘brandslukker’

Endelig kommer Peter Michael Vestlev – sammen med overlæge Niels Henrik Holländer – igen i år til at dedikere en del af sine ASCO-timer til de ni yngre læger, som er sendt afsted til kongressen via SKA. De yngre lægers opgave er at indsamle ny viden inden for deres diagnoseområde, så de efterfølgende kan fremlægge de vigtigste resultater på Post-ASCO symposium, der afholdes i København i midten af juni.

»Niels Henrik Holländer og jeg har en brandslukker-funktion, når vi er afsted. De unge læger skal kunne få fat i os, hvis de er utrygge ved noget. Det er de nu sjældent, så rollen går mere ud på at give gode råd om, hvordan man som debutant gebærder sig på en så stor kongres som ASCO. Jeg opfordrer altid de unge til at gå til poster-sessions og gå i dialog med dem, der præsenterer forskning. Det er en oplagt og tryg måde så småt at begynde at danne og udvide sit faglige netværk,« siger Peter Michael Vestlev.

Skriv kommentar