Jacob Bundsgaard er ny formand i KL
en aarhusianske borgmester Jacob Bundsgaard (S) er valgt som den nye formand for Kommunernes Landsorganisation.

Jacob Bundsgaard er ny formand i KL Kommunernes Landsforening har fået ny bestyrelse, hvor formand og næstformand har byttet plads. Derudover er der ny formand for sundhedsudvalget.

Den aarhusianske borgmester Jacob Bundsgaard (S) er valgt som den nye formand for Kommunernes Landsorganisation (KL). Han overtager posten fra den tidligere formand Martin Damm (V), som i stedet bliver næstformand.

Det blev besluttet på et møde i går, da KL’s bestyrelse konstituerede sig.

Den nye formand ser KL’s bestyrelse som værende et stærkt hold, og han glæder sig til at stå i spidsen sammen med Martin Damm.

»Vi vil i den kommende periode fortsætte med at have stort fokus på en stærkere og tættere inddragelse af vores medlemmer. KL’s adelsmærke er at få bragt virkeligheden ind på Christiansborg – i de politiske debatter og i forhandlingslokalerne. For det er kendskabet til virkeligheden – til borgernes og virksomhedernes udfordringer og behov og til de benspænd og forhindringer, kommunalbestyrelser oplever, der kan give os adgang til at præge udviklingen af velfærdssamfundet,« siger Jacob Bundsgaard på KL’s hjemmeside.

Martin Damm uddyber, at bestyrelsen nu skal lægge en strategi for KL’s arbejde de næste fire år.

»En af vores vigtigste opgaver bliver sammen med regeringen at få drøftet, hvordan vi udvikler vores velfærdsområder. Det gælder især det nære sundhedsvæsen, hvor der er behov for et markant kursskifte. Og også en sammenhængende indsats på hele 0-18-års området fra vugge til voksenliv er i fokus,« siger han.

Social- og sundhedsudvalg splittes i to

Med konstitueringen af den nye bestyrelse øger KL antallet af udvalg fra seks til otte udvalg. Det tidligere social- og sundhedsudvalg er nedlagt og opdelt i hhv. socialudvalget og det nye sundheds- og ældreudvalg.

Det bliver DF’s ældrerådmand i Aarhus, Jette Skive (DF), som bliver formand for det nye udvalg, mens Horsens borgmester Peter Hansen (S) er næstformand.

I socialudvalget bliver Joy Mogensen (S), borgmester i Roskilde, formand, mens Viborg borgmester Ulrik Wilbek (V) bliver næstformand.

Den tidligere formand for social- og sundhedsudvalget, Thomas Adelskov (S), er ikke blevet valgt ind i bestyrelsen.

Skriv kommentar