Ny smerteklinik vil tilbyde cannabis-recepter
'Smerteklinikkerne' i København med virksomhedsansvarlig læge Torben Ishøy i spidsen mærker interesse for deres ny klinik, allerede inden den er åbnet. Klinikken vil tilbyde cannabis til patienter.

Ny smerteklinik vil tilbyde cannabis-recepter Ny smerteklinik, oprindeligt initieret af Klaus Riskær Petersen, har fået flere patienthenvendelser om cannabis-medicin allerede inden sin fysiske åbning. Virksomhedsansvarlig læge ser frem til at gå fordomsfrit ind i ny forsøgsordning.

Mange smertepatienter har siden årsskiftet forgæves forsøgt at få ordineret medicinsk cannabis hos egen læge eller hos en af landets smerteklinikker. Manglende evidens har fået flertallet af lægerne til at sige nej til den nye forsøgsordning om lægeordineret cannabis, som Folketinget vedtog med virkning fra 1. januar 2018. Der er dog også læger, der ser frem til at komme i gang med at ordinere medicinsk cannabis til de mange smertepatienter, som i dag ofte medicinerer sig selv med stoffer, de har købt på ulovlig vis.

Det gælder personalet på den nyåbnede ’Smerteklinikkerne’ i København, der har en slet skjult forventning om at blive den første i rækken af flere rundt om i landet. På klinikken, der oprindeligt blev initieret af bl.a. finansmanden Klaus Riskær Petersen, vil man bl.a. tilbyde patienterne cannabis-produkter som en vej ud af særlige typer sygdomme, smerter og andre symptomer, der kan være vanskelige at håndtere på en mere konventionel måde.

Det forklarer virksomhedsansvarlig læge på klinikken, Torben Ishøy, der samtidig understreger, at Klaus Riskær Petersen har været involveret i selve etableringen af klinikken, men nu træder tilbage og altså ikke vil have noget at gøre med den daglige drift.

»Vi går mere fordomsfrit ind i det her, end så mange andre gør,« forklarer Torben Ishøy og fortsætter:

»For mit vedkommende er det bl.a. fordi, jeg har erfaring på cannabisområdet fra det hospice, hvor jeg arbejder. Mange palliative patienter bruger cannabis, ofte fra det illegale marked, selv om der også er nogle, der får det fra lægerne. Vi vil meget gerne det illegale salg til livs, for vi aner ikke, hvad den medicin indeholder. At vi får medicineringen systematiseret og efterfølgende databehandlet, så vi på videnskabelig vis kan få redegjort for det præcise indhold, individuelle forhold og effekt, er positivt. Det er ganske givet en lidt bagvendt fase 4-undersøgelse, men det er bedre end ingenting, og det, synes jeg, er en stor fordel,« siger han.

Flere henvendelser

Smerteklinikkerne har haft åbne telefonlinjer siden 2. januar. På den måde har folk kunnet bestille tid til en udredning og behandling, som der bliver åbnet op for fra 1. februar, hvor den fysiske klinik slår dørene op. Torben Ishøy vurderer, at der allerede er omkring 20 patienter, der har henvendt sig til klinikken online.

»Vores formål er at analysere den pågældendes sygdom eller symptomer og se på den medicin, de får i øjeblikket. Vi vil se på, om noget skal ændres, ligesom man vil gøre på en almindelig smerteklinik og vurdere, om man eventuelt også kan behandle med cannabis for at lindre dette eller hint,« siger Torben Ishøy.

Han understreger, at klinikken kommer til at foretage en grundig gennemgang af patienternes sygehistorie og symptomer, så dokumentationen senere kan blive brugt, når forsøgsordningen slutter om fire år – måske endda før.

»Forhåbentligt kan vi be- eller afkræfte al den virak, der er omkring cannabis-medicin og eventuelt, om der er mulig evidens for noget. Jeg ved ikke, hvad det ender med, men vi går i hvert fald åbent og fordomsfrit til værks – nøjagtigt som al anden grundforskning,« siger han.

Smertebehandling ikke god nok

På den ene side har Torben Ishøy forståelse for mange af de kolleger, der afviser at ordinere den nye cannabis-medicin, bl.a. fordi de er bange for at blive stillet til ansvar for en behandling, som man ikke kender effekten af. Men på den anden side mener han, at det er afgørende at gøre op med den ‘defensive medicin, der tit hersker blandt læger i forhold til smertebehandling’, understreger han.

»Hvis jeg ser på den generelle smertebehandling i dagens Danmark, kan jeg sige én ting: den er ikke tilstrækkelig god. Det skyldes, at lægerne ofte er utrygge ved de meget stærkt smertestillende stoffer. Samtidig er de bange for, at sundhedsmyndighederne kommer og prikker dem på skulderen og spørger, ‘hvad har du gang i?’,« siger han.

»Fortolkningen af det her område er skævvredet på grund af et kendt rekreativt forbrug og især misbrug, der bl.a. kan føre til psykiatriske indlæggelser,« siger Torben Ishøy og forklarer, at den fortolkning ikke bør påvirke det medicinske præparats potentielt gavnlige effekter.

Samtidig mener han, at smertebehandlingen herhjemme er ‘luset og lousy’, fordi mange læger er bekymrede for at gøre patienterne afhængige.

»Men man skal ikke dæmonisere cannabis, for det bliver givet i relativt små doser. For cannabis, her forstået som THC, er der en maksimal dosis på ca. 20 mg. i døgnet, og det er sjældent, man overhovedet kommer derop,« siger han.

Piece of cake

Smerteklinikken har tre overlæger ansat udover Torben Ishøy, og derudover har klinikken en bestyrelse, der bl.a. tæller formand, tidligere ledende overlæge Carsten Rygaard.

Ifølge Torben Ishøy hersker en stærk forventning om, at klinikken vil udvide og opjustere bemandingen på et tidspunkt. Samtidig vil smerteklinikken være foregangseksempel med nye satsninger som hjemmebesøg til smertepatienter og en app, hvor patienterne kan notere bivirkninger og sende det direkte til den ansvarlige læge.

»Vores formål er at være med til at lindre de forpinte og dokumentere noget, der kan hjælpe vores kolleger, så vi om fire til fem år måske kan sige ‘det er piece of cake, det her’,« siger Torben Ishøy.

 

Skriv kommentar