Immunterapiforsker får EliteForskerpris

Immunterapiforsker får EliteForskerpris Professor Sine Reker Hadrup er én af fem EliteForsk-prismodtagere i 2020. Hun får prisen for sit bidrag til forståelsen af, hvordan immunsystemet kan målrettes til at genkende og ødelægge kræftceller.

Professor og sektionsleder på Danmarks Tekniske Universitets Institut for Sundhedsteknologi, Sine Reker Hadrup modtog torsdag én af årets fem EliteForsk-priser. 

Sine Reker Hadrup forsker i udviklingen af teknologier, som kan afklare hvordan immunsystemet kan genkende kræftceller, også kaldet T-celle-medieret tumor-cellegenkendelse.

Af Danmarks Frie Forskningsfonds begrundelse for indstilling af Sine Reker Hadrup fremgår det, at hendes forskningsindsats har resulteret i koncepter og teknologier, som er afgørende for at løse en af tidens store udfordringer: Hvordan kan man målrette vores immunsystem til at genkende og ødelægge kræftceller? Sine Reker Hadrup har for nylig også indledt studier for at forstå T-cellernes rolle i udviklingen af autoimmune sygdomme.

»Sine Reker Hadrup har udviklet banebrydende teknologier til detektion af immunforsvarets T-celler, og har med sin unikke teknologiplatform en ledende position inden for feltet. Hun har præsenteret sine resultater som hovedtaler på en række toneangivende internationale konferencer inden for kræft, immunterapi og autoimmune sygdomme,« fremgår det af begrundelsen. 

Sine Reker Hadrup var indtil 2014 gruppeleder ved Nationalt Center for Cancer Immun Terapi ved Herlev Hospital, og har siden været ansat ved DTU, hvor hun i 2017 blev udnævnt til professor. Hendes videnskabelige arbejde har resulteret i flere end 70 publicerede videnskabelige artikler. Forskningsresultaterne er publiceret i Nature og Science samt andre internationale anerkendte tidsskrifter. Sine Reker Hadrup er medopfinder af syv udstedte eller afventende patenter i bl.a. USA, og hun er medstifter af to DTU spin-out virksomheder, lmmuMap i 2016 og The Tetramer Shop i 2019. 

EliteForsk-prisen er på 1,2 millioner kroner. 200.000 kr. er en personlig hæderspris og 1.000.000 går til forskningsaktiviteter.

 

Kommentarer

Skriv kommentar