Ikke kun i Nakskov: Region Sjælland har haft svært ved at trække læger til Kalundborg og Stege I regionsklinikken i Stege sagde lægen op efter få uger, hvilket fik regionen til midlertidigt at lukke for patienttilgang. I Kalundborg har det både været svært at skaffe patienter og læger til regionsklinikken.

Rettelse kl. 14:00: I en tidligere version indgik navnet på den læge, der var med til at indvie nærklinikken i Kalundborg. Af hensyn til den pågældende læge, og fordi navnet ikke er vigtigt for artiklens budskab, har vi valgt at fjerne vedkommendes navn fra artiklen. Med venlig hilsen redaktionen.

Det er ikke kun i Nakskov, at Region Sjælland har haft svært ved at rekruttere læger til sine egne lægeklinikker.

Regionsklinikken i Stege, der åbnede 3. maj i år og i dag har 1.770 patienter, kom også hurtigt i problemer med bemandingen og måtte som konsekvens lukke for tilgangen af nye patienter i en periode.

Få uger efter åbningen sagde den ansatte lægevikar nemlig op, og efterlod derfor regionsklinikken med skiftende lægevikarer, skrev Sjællandske i juli.

Ikke godkendt som speciallæge i Danmark

I flere tilfælde – som eksempelvis med patientventelisterne i Nakskov – har regionen også måtte ty til løsninger, som andre aktører i branchen næppe ville få lov til af regionen selv.

Da nærklinikken i Kalundborg blev åbnet med en virtuel åbningsreception i december sidste år, som kan ses på YouTube, var regionsklinikkens læge med til seancen, hvor også regionsformand Heino Knudsen (S) deltog.

Men selvom den pågældende læge er uddannet både kirurg og inden for almen medicin, så er hans speciallægeuddannelse i almen medicin ikke godkendt i Danmark. Det fremgår af autorisationsregisteret.

Arbejdede under enhedschef

Lægen nåede at arbejde i regionsklinikken i mere end et halvt år som den eneste læge, inden den pågældende blev skiftet ud.

»Han var speciallæge i almen medicin og godkendt i Sverige og Norge. Men det er rigtigt, at vi ikke har fået godkendelsen i Danmark endnu. Den ligger inde i Styrelsen for Patientsikkerhed. Det vil selvfølgelig sige, at han arbejdede under ansvar. Det var vores enhedschef i Region Sjælland, der havde ansvaret for det,« siger Tina Haar, praksischef i Region Sjælland.

Regionsklinikken i Kalundborg har 1.361 tilmeldte patienter, hvilket er færre end mindstekravet for en praktiserende læge med egen praksis og ydernummer. I øjeblikket har fem læger åbent for patienttilgang i Kalundborg centrum.

Skriv kommentar