Timeløn på 1.600 kr. og skiftende vikarlæger: Region Sjælland kæmper en desperat kamp for at bemande egne lægeklinikker Region Sjælland har sat de politiske sejl ind på at drive sine egne lægeklinikker i jagten på bedre lægedækning. Indtil videre har det dog vist sig uhyre vanskeligt for regionen at skaffe læger nok. Som konsekvens er lønudgifterne på himmelflugt, og det presser priserne op i markedet, lyder kritikken.

For de 4.313 borgere, der er tilmeldt Region Sjællands lægeklinik i Nakskov, har indgangen til det danske sundhedsvæsen på det seneste vist sig at være særdeles snæver.

Det er i øjeblikket ikke muligt for os at fastansætte læger i lægeklinikkerne. Derfor har det været nødvendigt at tilknytte læger fra vikarbureauer i alle tre lægeklinikker, og det udgør en betydelig merudgift

Tina Haar, praksischef, Region Sjælland

Lægeklinikken oplever i øjeblikket så massiv mangel på læger, at det i flere tilfælde ikke har været muligt for borgere at få en ikke-akut tid.

I stedet er patienterne blevet henvist til ventelister, og onsdag i denne uge havde regionsklinikken også lukket for telefonen.

Går mod strømmen

Mens landets øvrige regioner de seneste år har droppet rollen som driftsherre og har lukket mange af deres egne lægeklinikker for i højere grad at lade markedet regulere sig selv, går udviklingen i Region Sjælland den anden vej.

Her er der blevet investeret mange kræfter i at træde ind på markedet som aktør og regionen har åbnet sin egen lægeklinik i Nakskov, Kalundborg og Stege, mens der også er en regionsklinik på vej i Odsherred Kommune.

Men godt halvandet år efter, at den politiske satsning gik i luften og den første regionsklinik åbnede, står de aktuelle problemer i regionsklinikken i Nakskov langt fra alene.

Regionen har store problemer med selv at skaffe læger til sine regionsklinikker og ikke mindst holde på dem. Som konsekvens bruger Region Sjælland flere og flere penge på at sikre bemandingen.

Bemandes af vikarlæger

Hvor det i 2020 kostede Region Sjælland 5.705 kr. pr. dag at have en læge gående i en af sine regionsklinikker, så er udgiften i dag steget til 7.718 kr. i gennemsnit. Det oplyser regionen i et notat til Dagens Medicin.

Prisen for at have en læge gående i en regionsklinik rammer i nogle tilfælde 1.621 kr. i timen, når udgiften til vikarbureauet tælles med, og med udsigt til igen at skulle finde et nyt hold af læger i Nakskov, kan det beløb meget vel stige inden længe.

»Grunden til, at det er blevet dyrere, er, at det i øjeblikket ikke er muligt for os at fastansætte læger i lægeklinikkerne. Derfor har det været nødvendigt at tilknytte læger fra vikarbureauer i alle tre lægeklinikker, og det udgør en betydelig merudgift. Når vi betaler 1.621 kr. i timen, så går pengene til et vikarbureau, som så sørger for at finde en læge, der kan løse opgaven,« siger Tina Haar, praksischef i Region Sjælland.

Lønniveau blandt landets højeste

Udgifterne til lægevikarer i almen praksis er nu flere steder blandt de højeste i markedet.

Det vurderer Christian Hansen, direktør i vikarbureauet Vikteam, der formidler læger og sygeplejersker til sundhedssektorerne i de skandinaviske lande samt i Grønland og Færøerne.

»Nogle af de vikarudgifter vi i øjeblikket ser i almen praksis er nogle af de højeste, jeg har hørt om i dagtid på det danske vikarmarked. Niveauet er i øjeblikket højere end det, det koster at få en radiolog eller psykiater til yderområderne,« siger Christian Hansen, direktør i vikarbureauet Vikteam, i et svar til Dagens Medicin.

Og det møder kritik.

Kæmper om de samme læger

Antallet af læger, som er villige til at bo og arbejde i de mest lægefattige egne af landet som eksempelvis Nakskov, er nemlig stærkt begrænset.

Derfor er det ofte de samme speciallæger i almen medicin, der kæmpes om. Og når en ny og pengestærk aktør som regionen melder sig på banen, så er det med til at presse priserne op, lyder det.

Det gælder blandt andet for den praktiserende læge, som leder efter en lægevikar til sin klinik i en kortere eller længere periode eller ønsker at ansætte en kollega.

»Region Sjællands beslutning om selv at drive lægeklinikker er ikke en idé, der er vokset i vores baghave. En af de ting, vi har været stærkt bekymrede for, er, at det er de samme læger, vi kæmper om. Ud over behovet for længerevarende vikariater i tilfælde af sygdom eller ferie, så er der jo også efterhånden mange muligheder for at blive ansat i en PLO-klinik,« siger Camilla Høegh-Guldberg, formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland.

Landets største lægeklinik

For de virksomheder, som har gjort en forretning ud af at drive lægeklinikker i områder, hvor  praktiserende læger ikke ønsker at overtage de ledige ydernumre, bruges der også mange kræfter på at rekruttere de rette læger til opgaven, når regionerne sender dem i udbud.

Medarbejderne har ofte helt styr på persongalleriet i et givent område og kan nævne potentielt interesserede læger ved navns nævnelse.

Det gælder blandt andet i firmaet Nordic Medicare, der driver et af landets største lægehuse i Nakskov med mere end 10.000 patienter.

Nordic Medicare ønsker ikke at gå ind i den aktuelle diskussion om vikarlønninger i Region Sjælland, men bekræfter over for Dagens Medicin, at Region Sjælland har henvendt sig til flere læger, som er – eller har været – tilknyttet Nordic Medicare.

Virksomheden er ligesom andre aktører, der driver udbudsklinikker, forpligtet til at sende sine personalelister til regionen med jævne mellemrum.

Regionsklinikker har flere formål

For Tine Haar, praksischef i Region Sjælland, er det ikke nogen overraskelse, at rekrutteringen til regionens lægeklinikker har vist sig at være så vanskelig.

»De syv kommuner, hvor vi af Sundhedsministeriet har fået tilladelse til at oprette vores egne lægeklinikker, er jo steder, hvor der i forvejen er udfordringer med at finde praktiserende læger. Derfor kan jeg ikke sige, at rekrutteringsudfordringerne kommer bag på mig,« siger Tina Haar.

Samtidig pointerer hun, at regionsklinikkerne også tjener andre formål end at fungere som lægeklinik nu og her.

Blandt andet arbejdes der med nye organisations- og behandlingsformer og på at øge samarbejdet med det lokale sygehus. Det skal skabe et mere attraktivt arbejdsmiljø og gøre lægedækningen mere robust på sigt.

Hver tredje læge er over 60 år

Og uanset hvad man måttet mene om regionsklinikkernes evne til at indfri de ambitioner, er der ingen tvivl om, at Region Sjælland – hvor hver tredje nuværende praktiserende læge er over 60 år – står med nogle af landets største lægedækningsudfordringer.

»For os i PLO har det været en uventet fordel, at regionen har fået et større indblik i de udfordringer, vi har kæmpet med i årevis. Det har skabt en bedre dialog, og så er det jo vigtigt at huske på, at regionsklinikkerne ikke er en varig løsning,« siger Camilla Høegh-Guldberg.

»Skulle der komme en ung læge forbi, som ønsker at nedsætte sig og overtage regionsklinikken, så er det også en mulighed, og det synes vi jo er en god ting i PLO. I øjeblikket kan det dog være svært at få øje på, hvad der skulle få en ung læge til at nedsætte sig som selvstændig praktiserende læge i eksempelvis Nakskov eller Kalundborg, når de nuværende vikarlønninger gør det økonomisk mere attraktivt at være ansat,« siger Camilla Høegh-Guldberg.

Inden længe håber Tina Haar atter at have lægebemandingen på plads i Nakskov.

»Der er læger, som har budt sig til i henholdsvis 3 og 6 måneder. Vi vil gerne have kontinuitet, og det er i den retning, vi arbejder, men der ingen garanti for, at lægerne bliver perioden ud,« siger Tina Haar.

Kommentarer

 1. Et timehonorar på 1600 kr forekommer ikke specielt højt for en professionel med selvstændigt ansvar i et af de mest komplekse, travle og risikofyldte arbejdsfelter, der findes: almen medicin.
  Alt menneskeligt, hos alle mennesker fra nyfødt til olding, hele livet, fra det banale til det akut livstruende præsenteres og skal håndteres korrekt hver gang under tidspres fra de ventende patienter, som alle kan være langt mere hastende end den patient som kræver mere af din tid lige nu.
  En advokat har kortere kandidatuddannelse, kortere postgraduat uddannelse og beskæftiger sig med langt mindre komplicerede problemer, med mindre skæbnesvangre konsekvenser, under langt mindre tidspres og på langt bedre oplyst grundlag.
  Hvad betaler Regionen for advokatbistand?
  Formentlig ligger timehonoraret på 2500-3000 kr.
  Hvorfor skal en speciallæge i Almen Medicin gå til lavere honorar?
  Hvorfor skal konsultationshonoraret hos en speciallæge i Almen Medicin være ca ⅓ af andre speciallægers? For et langt bredere og mere kompliceret arbejdsområde?
  Hvorfor skal Regionerne kunne købe borgerne adgang til en personlig speciallæge i Almen Medicin 24/7/365 til ⅓ af prisen for en hundesygeforsikring? Er en dansker ikke mere værd end 1/3 af en hund for regionspolitikerne?

  Det er spørgsmålene speciallæger i Almen Medicin og PLO skal stille Regionerne.

 2. Markedsvilkår er de barske realiteter ,når de ,bl.a. politikere og deres rådgivere, der gennem de sidste ca 20 år , ikke har levet op til deres ansvar for at
  skabe rammerne for uddannelser til specialet alm.med. samt til sygeplejefaget. Der er ikke gjort noget af betydning , for at promovere disse fagområder . Når så problemerne trænger sig på, er det yderst selvforstærkende. Som men reder ligger man .
  Wake up Call nu .

 3. De vikarlønninger der annonceres med på facebook er 900 kr. – der er lang vej op til 1600. Mon ikke vikarbureauerne tager sig rigtig godt betalt for blot at formidle en kontakt.

 4. Regionsklinikkerne er konkurrenceforvridende og ikke en farbar vej i min optik. Hvor er incitamentet til en ung læge når man i en regionsklinik kan tjene væsentligt mere for en langt lavere arbejdsbelastning end i egen klinik ???

  Derudover er deres lønniveau medvirkende til, at en sygemeldt PLO- læge ikke kan finde en vikar til sin klinik under sygdom.
  Det førte til at jeg for 5 år siden, i strid med overenskomsten, måtte lukke vores klinik, da vi begge var sygdomsramte. Nærliggende regionsklinik havde støvsuget markedet for mulige vikarer
  På trods af det, påhviler det stadig den syge PLO- læge at sikre sig at hans patienter kan passes under lægens sygdom.
  Denne skævhed opstod da regionerne fik mulighed for at oprette regionsklinikkerne , og den skævhed er der ikke megen fokus på.

 5. Det bliver hurtigt en ond cirkel med stigende vikarlønninger (uanset at disse ikke er urimelige) og tiltagende mindre gode forhold for almen praksis. Som praktiserende læge i Nakskov er et forsigtigt gæt, at 80% af konsultationerne er multifaktorielle problematikker, som er ganske tidskrævende og omfattende at tage hånd om, hvilket alt andet lige påvirker indtjeningen negativt. Jeg skal gerne vedgå, at jeg og min kollega flere gange har diskuteret, om ikke det ville være et bedre liv, at opsige praksis og være vikar i stedet.

Skriv kommentar