Hvem er vi?

Identitet har mange ansigter, og spørgsmålet om, hvem vi er, er et grundlæggende tema i mange videnskaber. Torsdag 24. januar inviterer forskere fra Københavns Universitet til et seminar om menneskets identitet(er) i dens forskellige former set ud fra en biologisk, neurologisk, religiøs og samfundsvidenskabelig vinkel. Tor Nørretranders og Ole Wæver vil sætte de forskellige dimensioner af menneskets identitet i relation til hinanden og levere et samlet perspektiv. Tilmelding via hjemmesiden www.ku.dk/satsning/iden-titetsseminar/index.asp  

Skriv kommentar