Hovedstaden afskediger projektdirektør på Bispebjerg efter kritik Projektdirektøren på det nye akuthus på Bispebjerg Hospital er afskediget efter kritik af processen i forbindelse med udbud af byggeriet.

Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har besluttet at afskedige projektdirektøren på det nye akuthus på Bispebjerg Hospital. Afskedigelsen af Claes Brylle Hallqvist sker på baggrund af den kritik, som Klagenævnet for Udbud har rejst af den proces, der førte til valget af totalrådgiverprojekt på det nye akuthus. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

​Afskedigelsen er nu gennemført efter forhandling med projektdirektørens fagforening om vilkårene for afskedigelsen.

Klagenævnet for Udbud afgjorde i november, at Region Hovedstaden havde overtrådt principperne om ligebehandlings- og gennemsigtighed i bedømmelsesprocessen, da der skulle vælges et totalrådgiverhold til at tegne det nye akuthus på Bispebjerg Hospital.

Det var arkitektfirmaet KHR, som vandt udbudsrunden, men af kendelsen fremgik det, at en af KHR’s underleverandører er ejet af en af regionens rådgivere på projektet, hvilket er et af punkterne, som nævnet fandt i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Regionen har også handlet i strid med reglerne ved at forskelsbehandle konkurrencedeltagerne under forhandlingsmøder, hvor den har favoriseret KHR. I kendelsen fremgår også, at regionen har videregivet fortrolige oplysninger til KHR under forhandlingsforløbet.

Advokat undersøger sagen

Forretningsudvalget har nu også bedt administrationen om at igangsætte en advokatundersøgelse, som skal redegøre for den ledelsesmæssige håndtering af sagen i forbindelse med udbudsprocessen frem mod tildelingsbeslutningen. I den forbindelse skal både laves afhøring af interne parter samt inddrages skriftligt materiale. Redegørelsen forventes færdig i starten af april.

Sagen startede tilbage i 2013, hvor Region Hovedstaden iværksatte en projektkonkurrence med efterfølgende udbud af Nyt hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg – Akuthuset. Regionen prækvalificerede syv deltagere til at deltage i projektkonkurrencen, og kårede herefter tre vindere: KHR, COWI og C.F. Møller.

I anden fase af konkurrenceforløbet blev der gennemført tre forhandlingsrunder forud for deltagernes indlevering af deres endelige tilbud. Den 23. september 2015 meddelte regionen, at den havde besluttet at tildele kontrakten til KHR.

Skriv kommentar