Jonas Egebart
På Nordsjællands Hospital fortæller vicedirektør Jonas Egebart, at de havde den første patient i weekenden, der blev testet positiv for corona. Hospitalets drift er endnu ikke påvirket af sygdommen, fortæller han.

Hospitalsdirektør: Corona påvirker ikke vores drift På Nordsjællands Hospital holder de fast i morgenkonferencer, selvom en enkelt corona-smittet læge til et møde kan have store konsekvenser for en hel afdeling. Vicehospitalsdirektør forklarer, at møderne er centrale for hospitalets drift.

Selvom Nordsjællands Hospital ikke er et af de seks danske hospitaler, der modtager patienter med COVID-19, så fylder coronavirus meget i hospitalets dagligdag.

Det forklarer Jonas Egebart, vicedirektør på hospitalet, der er fordelt over tre matrikler i henholdsvis Hillerød, Frederikssund og sundhedshuset i Helsingør:

»Det påvirker selvfølgelig personalet rigtigt meget. Vi havde en patient i weekenden, der viste sig positiv efter ankomst til vores akutmodtagelse. Det giver selvfølgelig noget bekymring og anledning til spørgsmål fra personalet,« siger han.

Hvordan påvirker COVID-19 jer?

»Det påvirker os på flere punkter. Det ene er, at vi skal sikre, at vi kan opretholde vores almindelige drift. Vi hjemsender personale efter sundhedsstyrelsen retningslinjer. Det er heldigvis rigtigt få, der er sendt hjem, og det påvirker ikke vores drift her,« siger Jonas Egebart.

Han fortsætter:

»Det andet er, at vi er opmærksomme på, at hvis der kommer en patient, som vi senere bliver opmærksom på kan være corona-smittet, så skal vi kunne håndtere det. Vores akutmodtagelse er rigtigt godt gearet til at håndtere de tilfælde, hvor man er i tvivl. Det gør vi efter myndighedernes retningslinjer for, hvad definitionen på en patient er og sammen med Rigshospitalets infektionsmedicinere.«

I går blev der afholdt pressemøde i statsministeriet. Foruden statsminister Mette Frederiksen (S) deltog blandt andet direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Til mødet sagde sundhedsministeren:

»Vi skal minimere, at man samles i meget store forsamlinger. Det er klart, at de selvfølgelig skal have mulighed i sygehusvæsenet og ældreplejen og mødes om dag til dag arbejdsrelaterede ting, men også der skal man have den afstand, der skal til.«

Netop balancen mellem at sikre den nødvendige koordination på hospitalet samtidig med at man reducerer risikoen for potentiel smittespredning mellem hospitalet ansatte er en daglig afvejning, fortæller Jonas Egebart:

»Der er en balance, mellem vi skal opretholde sundhedsvæsenets funktion. Vi er nødt til at opretholde de daglige møder i vores beredskabskomite. Men vi tager de forholdsregler, som Sundhedsstyrelsen anbefaler for os i sundhedsvæsenet.«

En smittet læge til en morgenkonference kan betyde rigtigt mange læger i karantæne. Afholder I stadig morgenkonferencer hos jer?

»Ja, vi afholder stadig morgenkonferencer, men vi afholder ikke uddannelsesaktiviteter, konferencer, vi deltager ikke i internationale konferencer og vi laver ikke den undervisning, vi normalt plejer. Vi holder heller ikke større interne møder. Men en morgenkonference er som regel ikke så mange, så det er ikke et større internt møde,« siger Jonas Egebart.

Hvilke tiltag har I lavet for at finde de patienter, der er smittede i det åbne samfund, som I risikerer at møde i Hillerød og Frederikssund?

»Det er sådan, at vi opererer ret præcist med Sundhedsstyrelsen definition af, hvornår du er i risiko for corona-smitte. Der er tre kriterier. Et af kriterierne er, at du er syg med luftvejssymptomer og ikke kan finde anden årsag til det. Det kriterie er vi selvfølgelig opmærksomme på. Men det er en samlet faglig vurdering af vores infektionsmedicinere,« siger Jonas Egebart.

Ni praktiserende læger sidder i corona-karantæne

Ledende overlæge om coronavirussen: Det er stilhed før stormen

OVERBLIK: Disse arrangementer på sundhedsområdet bliver aflyst som følge af corona

Skriv kommentar