Hospitalsdirektør beklager fejl ved udbud af sygehusbyggeri
Hospitalsdirektør på Bispebjerg Hospital Anne Jastrup beklager fejl ved udbud af sygehusbyggeri.

Hospitalsdirektør beklager fejl ved udbud af sygehusbyggeri Region Hovedstaden har handlet i strid med reglerne i bedømmelsesprocessen, da der skulle vælges et totalrådgiverhold til at tegne det nye akuthus på Bispebjerg Hospital. Hospitalsdirektør beklager.

Klagenævnet for Udbud har netop afgjort, at Region Hovedstaden har overtrådt principperne om ligebehandlings- og gennemsigtighed i bedømmelsesprocessen, da der skulle vælges et totalrådgiverhold til at tegne det nye akuthus på Bispebjerg Hospital.

Dagens Medicin har forsøgt at få en kommentar fra Region Hovedstaden, men de henviser til skriftlige kommentarer på regionens hjemmeside og ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Regionen har blandt andet ved flere lejligheder ikke skrevet referater fra forhandlingsmøder, og det beklager hospitalsdirektør Anne Jastrup fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, står der på regionens hjemmeside:

»Vi har ansvaret for at køre en god proces, og det har vi ikke gjort i den her sag. Det giver anledning til en meget grundig refleksion hos os,« siger hospitalsdirektør Anne Jastrup.

»Det har været en lang og slidsom sag for alle involverede parter, og jeg er meget ked af de fejl, der er begået i processen,« tilføjer hun.

Set i bakspejlet konstaterer Anne Jastrup, at konkurrenceprocessen skulle have foregået bedre:

»Vi skal lære af det her – både hvad angår udbud, konkurrenceproces og evaluering,« siger hun.

Klagenævnet afgørelse får ikke betydning for byggeriet af akuthuset, og Anne Jastrup glæder sig til det nye akuthus står færdigt.

»Det nye akuthus vil give et væsentligt løft til de fysiske rammer for patienter, pårørende og personale,« siger hun.

Kammeradvokaten skal vurdere konsekvenserne

Også koncerndirektør i Region Hovedstaden Jens Gordon Clausen tager kendelsen alvorligt.

»Jeg er meget ærgerlig over den ret markante kritik i afgørelsen, og vi tager selvfølgelig sagen meget alvorligt. Vi vil nu bede kammeradvokaten vurdere afgørelsen, så vi kan finde ud af, hvordan vi skal forholde os til de konkrete kritikpunkter, og hvad afgørelsen skal have af konsekvenser,« siger koncerndirektør i Region Hovedstaden Jens Gordon Clausen på hjemmesiden.

I kendelsen fremgår det bl.a. at regionen favoriserede udbudsvinderne KHR under forhandlingsmøderne, ligesom de har videregivet fortrolige oplysninger til KHR under forhandlingsforløbet.

Kommentarer

  1. I enhver anden kontekst, ville en sådan “fejl” – bevist eller ubevist – medføre bortvisning fra jobbet, uden et gyldent håndtryk.

Skriv kommentar