Hjemmebesøg skal forebygge genindlæggelser Ældre medicinske og ortopædkirurgiske patienter indlagt på Regionshospitalet Randers kan nu efter udskrivelse få besøg af egen læge og hjemmesygeplejerske i hjemmet. 

Målet er at forebygge unødvendige genindlæggelser.

Ordningen med opfølgende hjemmebesøg til patienter over 78 år sker i et tæt samarbejde mellem hospitalet i Randers og kommunerne Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs samt de praktiserende læger.

»Vi tror på, at det styrkede samarbejde vil skabe et bedre forløb efter udskrivelse fra hospitalet for de mange ofte sårbare ældre patienter,« siger specialkonsulent i kommunalt samarbejde Hanne Mark fra Regionshospitalet Randers i en pressemeddelelse.

Inden patienten udskrives, vurderer hospitalet, om patienten opfylder kravene for opfølgende hjemmebesøg. Den praktiserende læge og hjemmesygeplejerske beslutter herefter, om besøget skal gennemføres. 

Patienten vil få det første besøg af den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken 6-8 dage efter udskrivelsen.

Ordningen med opfølgende hjemmebesøg er en del af Region Midtjyllands kronikerindsats.

Baggrunden er et studie fra Glostrup fra 2007, der viste, at op til 23 pct. af genindlæggelser kan undgås ved hjælp af opfølgende hjemmebesøg, hedder det i pressemeddelelsen.

Skriv kommentar