Plejehjem får faste læger i nyt forsøg I et nyt forsøg får plejehjem hver uge besøg af den samme læge, som tilbringer nogle timer med både at se beboerne og  øge de ansattes sundhedsfaglige viden.

De praktiserende læger skal bruge mere tid på plejehjemmene, plejepersonalet skal have et fagligt løft, og beboerne skal slippe for indlæggelser, som ikke er nødvendige. Det er ambitionen bag et nyt projekt i fem danske kommuner, og midlet er fast tilknyttede læger. 

Den faste læge skal hver uge lægge halvanden til tre timer på plejehjemmet til rådgivning, vejledning og dialog med personalet. Det kan være om, hvordan man genkender tegn på væskemangel, eller hvordan man bedst håndterer åndedrætsbesvær hos beboere med nedsat lungefunktion. Beboerne er dog ikke forpligtet til at skifte til den tilknyttede læge. 

Bag projektet står Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet og Socialstyrelsen. Timerne med personalet finansieres af projektpenge fra ministerierne, mens konsultationerne aflønnes som normalt. I Socialstyrelsen, som skal administrere projektet, har de mange forventninger til resultaterne. 

Mindre medicin
»Vi håber især, at vi kan reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Vi har en fornemmelse af, at de forebyggelige indlæggelser har to hovedårsager. Dels at plejepersonalet ikke i tilstrækkelig grad får taget hånd om symptomer på sygdomme tidligt nok, dels at personalet ikke kan få fat på den praktiserende læge — så ringer det i stedet til vagtlægen, som ikke kender beboeren og derfor måske vælger at indlægge,« forklarer Rikke Søndergaard, projektansvarlig i Socialstyrelsen. 

Ikke begejstret for dosispakker
Et andet mål med projektet er at styrke medicinhåndteringen på plejehjemmene, og det er en af de nye opgaver, som læge Peter Krogh ser meget frem til. Han er blevet fast tilknyttet plejecenter Gefionshave i Horsens. 37 af centerets 40 beboere har allerede skiftet til Peter Krogh. 

»Det er komplekse patienter, som får meget medicin, og de får den i dosispakker. Det er jeg ikke så begejstret for, fordi det gør, at man ikke tjekker medicinen lige så tit – det kører bare på rutinen. Det er langt lettere at tjekke op på og genoverveje medicineringen, når man kommer på plejehjemmet fast og sandsynligvis kommer til at se patienterne oftere. Jeg håber, at jeg kan sænke medicinforbruget blandt mine nye patienter,« fortæller Peter Krogh. 

Peter Krogh er begejstret for projektet, som har været i gang i lidt over en måned nu. Især er han positiv over det tætte samarbejde mellem ham selv og personalet. Han mener, at det giver en god mulighed for at øge forståelsen mellem de to faggrupper og for de forhold, de hver især arbejder under. Han tror dog også, at projektet kan løbe ind i problemer, hvis det skal videreføres med flere læger og plejehjem. 

»Der er mange ting, der skal afbalanceres i praksis, hvis man skal tilknyttes som fast læge. For det første, hvis man i forvejen har mange patienter, så er 40 nye patienter en stor mundfuld. Samtidig tager man patienterne fra sine kolleger, og det er der ikke så mange, som har lyst til. Derudover mister man også tid i praksis, når man er sammen med personalet på plejehjemmet, så man skal være opmærksom på, at man ikke svigter sine andre patienter,« forklarer Peter Krogh. 

Det tyder da også på, at Peter Krogh har ret. Der har været nogle udfordringer i forhold til at få sat gang i projektet, bl.a. i forhold til at rekruttere læger til at deltage. I Horsens var det oprindeligt meningen, at to læger skulle have været tilknyttet plejehjem i kommunen, men den ene blev nødt til at trække sig igen. 

Godt for alle
Birgitte Bach er områdeleder for ældreplejen i Horsens Kommune og har arbejdet med projektet igennem længere tid. Hun er positiv på trods af, at projektets omfang blev mindre i hendes kommune.

»Jeg tror, at det vil være til fordel for alle involverede parter. Beboerne får mere at gøre med lægen, personalet bliver klogere, kontakten med lægerne bliver mere strømlinet, og lægen får et langt bedre samarbejde med personalet,« siger Birgitte Bach. 

Projektet løber frem til april 2014 i Viborg, Horsens, Furesø, København og Lolland kommuner. SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, står for at måle og analysere resultaterne.

Skriv kommentar