Her er de databaser, der mangler indberetninger fra Sundhedsplatformen Hver sjette kliniske kvalitetsdatabase mangler indberetninger på grund af Sundhedsplatformen, viser aktindsigt. »Dybt problematisk,« mener Danske Patienter.

Sundhedsplatformen har medført mangler i indberetningen til 16 forskellige kliniske kvalitetsdatabaser.

Implementeringen af it-systemet har således været skyld i problemer hos blandt andre Dansk Intensiv Database, Dansk Voksen Diabetes Database og Dansk Lungecancer Register.

Det fremgår af en analyse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, som Dagens Medicin har fået aktindsigt i.

»RKKP vurderer, at konsekvensen af den manglende indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser i nogle tilfælde har betydet, at det i en periode ikke har været muligt at følge den kliniske kvalitet på området,« konkluderer Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram i dokumentet, som Dagens Medicin har fået indsigt i.

Mere udfordrende end antaget

Det var ellers forventningen, at indførslen af Sundhedsplatformen »ville sikre overførsel af de relevante patientdata til de kliniske kvalitetsdatabaser«, skriver Region Hovedstaden i et notat om den manglende indberetning, som Dagens Medicin også har fået adgang til ved aktindsigt.

Sådan er det dog langt fra gået, erkender regionen i notatet.

»Det har vist sig, at etableringen af integrationen til de kliniske databaser er mere udfordrende, end oprindeligt antaget,« skriver regionen i notatet, hvor vanskelighederne tilskrives »væsentlig større kompleksitet i databaseindberetningerne samt mangelfulde dataspecifikationskrav fra de enkelte databaser«.

Problemerne med mangelfuld indberetning til de kliniske kvalitetsdatabaser er alvorlige og har konsekvenser for kvaliteten i sundhedsvæsenet, siger Morten Freil, direktør for Danske Patienter.

»Det er dybt problematisk, at der ikke bliver indberettet korrekt til de kliniske kvalitetsdatabaser,« siger Morten Freil.

»Forudsætningen for, at vi kan udvikle sundhedsvæsenet, forbedre kvaliteten og finde ud af, hvor der sker systematiske fejl, er, at vi har valide, gode kvalitetsdatabaser med oplysninger fra hele landet,« fortsætter han.

»Det er et problem, man virkelig, virkelig må sætte turbo på at få rette op på.«

Dækningsgrad tæt på nul

En database har særligt store problemer, fremgår det af notatet fra Region Hovedstaden. Det gælder Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD), hvor arbejdsgangene er blevet længere og mere tidskrævende efter implementeringen af Sundhedsplatformen med det resultat, at dækningsgraden i andet halvår af 2017 har været tæt på nul.

Det datahul regner man dog med at få lukket i løbet af i år, når den nye udgave af Landspatientregistret, LPR3, senere på året går i luften.

»Det er […] målet at data til DVDD både fremad- og bagudrettet automatisk overføres inden 1. december 2018,« skriver Region Hovedstaden på den baggrund.

Huller skal lukkes

I det hele taget er det forventningen, at en optimering af samspillet mellem Sundhedsplatformen og Landspatientregistret – der har været behæftet med en del fejl – vil afhjælpe en del af problemerne og sikre, at »ingen data ‘forsvinder’«, skriver regionen.

»Når integrationen mellem Sundhedsplatformen og [databaserne] etableres, er det vores forventning, at data kan hentes bagudrettet og dermed indgå i databasens datamateriale til at beskrive udviklingen i indikatorresultaterne over tid,« skriver Region Hovedstaden.

I Danske Patienter kvitterer Morten Freil for, at man arbejder på at løse problemerne.

»Det er afgørende, at vi får rettet op på det her og får styr på data – også bagudrettet,« siger Morten Freil.

Ikke alle datahuller vil dog kunne lukkes, erkender Region Hovedstaden.

»Tilbage står et fåtal databaser, hvor der sandsynligvis opstår ‘huller’, større eller mindre, og hvor det kun delvist vil blive indberettet bagud,« skriver Region Hovedstaden.

For andre databaser gælder det, at indberetningen i dag kører på skinner, oplyser Region Hovedstaden.

Foreløbigt er det således lykkedes at etablerer automatisk overførsel af data fra Sundhedsplatformen til syv forskellige kliniske databaser, fremgår det af materialet, som Dagens Medicin har fået indsigt i. Det gælder blandt andet Organdonationsdatabasen, National Database for Søvnapnø og dele af Dansk Hjerteregister.

Få et overblik over alle databaserne med problemer herunder

Database Dataansvarlig myndighed Konsekvenser
ADHD Databasen Region Syddanmark
Klar nedgang i antallet af indberettede forløb efter indberettede forløb efter implementeringen af SP
Akut Kirurgi Databasen Region Hovedstaden
Udfordringer med overførsel af data til LPR samt manglende overblik over den relevante population i SP
Dansk Anæstesi Database Region Hovedstaden
Manglende overførte data til den kliniske kvalitetsdatabase, som skyldes manglende identifikation af den relevante population i SP
Dansk Esofagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom Region Hovedstaden
Klar nedgang i antallet af indberettede forløb efter implementeringen af SP
Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Region Midtjylland
Klar nedgang i antallet af indberettede forløb efter implementeringen af SP for Herlev/Gentofte Hospital
Dansk Intensiv Database Region Midtjylland
Uoplyste informationer for et stort antal forløb fra Region Hovedstaden, som betyder, at
indikatorerne for hospitalerne ikke kan anvendes til vurdering af behandlingskvaliteten
Dansk Kolorektal Cancer Database Region Hovedstaden
Klar nedgang l antallet af indberetterede forløb efter implementeringen af SP for Rigshospitalet
Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Region Midtjylland (formelt ikke en klinisk kvaIitetsdatabase)
Manglende indberetning og dataoverførsel fra SP til LPR. Dette har medført manglende data fra Herlev Hospital. På sigt vil det medføre mangler på alle hospitaler, som anvender SP
Dansk Lungecancer Register Region Syddanmark
Manglende data fra flere hospitaler i Region Hovedstaden, som skyldes manglefuld overførsel af data fra SP til LPR
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister Region Syddanmark
Problemer med registreringer og indberetninger til LPR på grund af implementeringen af SP
Dansk Neuroonkologisk Register Region Syddanmark
Klart udsving i antallet af indberettede forløb efter implementeringen af SP, derefter en svagt nedadgående antal indberetninger
Dansk Prostata Cancer Database Region Syddanmark
Implementeringen af SP har medført manglende indberetninger
Dansk Voksen Diabetes Database Region Hovedstaden
Klart udsving i antallet af indberettede forløb efter implementeringen af SP.
Manglende indberetningerne fra de hospitaler, som er overgået til SP
DOF Dansk Knæalloplastik Register (Dansk Ortopædisk Fællesdatabase) Region Hovedstaden
Klart udsving i antallet af indberettede forløb efter implementeringen af SP.
Manglende indberetningerne fra de hospitaler, som er overgået til SP
DOF Dansk Korsbåndsregister (Dansk Ortopædisk Fællesdatabase) Region Hovedstaden
Klar nedgang i antallet af indberettede forløb efter implementeringen af SP for Herlev/Gentofte Hospital
Mobilt Akut System Database Region Hovedstaden
Indberetningerne er påvirket af implementeringen af SP

 

Skriv kommentar