Mere end halvdelen af lægerne er stadig utilfredse med Sundhedsplatformen
»Uanset hvad, så er og bliver Sundhedsplatformen et system beregnet til at sende regninger, ikke til at journalføre Og det kommer aldrig til at blive rigtig godt, uanset hvordan man forsøger at tilpasse det,« siger Thomas Emil Christensen, læge på Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.Foto: Joachim Rode

Mere end halvdelen af lægerne er stadig utilfredse med Sundhedsplatformen En ny brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen afslører, at hver anden læge stadig er utilfreds. På tværs af alle medarbejdergrupper er hver tredje uenig i, at Sundhedsplatformen giver et godt overblik over patientforløb, understøtter god patientbehandling og understøtter patientforløb på tværs af afdelinger.

Man kan godt slå et søm i med en økse, men det er nemmere at gøre det med en hammer. Og på samme ville det være nemmere at arbejde med et elektronisk journalføringssystem, der var beregnet til journalføring, end med ét, der er beregnet til bogføring og regnskab.

Vi kan se, at arbejdet med at udvikle og forbedre medicinområdet tilsyneladende er ved at bære frugt

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand, Region Sjælland

Sådan lyder hovedanken i forhold til Sundhedsplatformen fra Thomas Emil Christensen, der til dagligt er læge på Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

»Uanset hvad, så er og bliver Sundhedsplatformen et system beregnet til at sende regninger, ikke til at journalføre Og det kommer aldrig til at blive rigtig godt, uanset hvordan man forsøger at tilpasse det. Det er helt vanvittigt, at man har brugt så meget tid og så mange ressourcer på at opnå den meget lille forbedring, som brugerundersøgelsen viser. Det er fuldstændig uacceptabelt,« siger han.

Regionsrådsformand: Peger den rigtige vej

I brugerundersøgelsen, der er foretaget blandt 49.862 medarbejdere i Region Hovedstaden og Region Sjælland, har 14.628 svaret, hvilket giver en svarprocent på knap 30. Undersøgelsen viser blandt andet, at 53 procent af lægerne enten fortsat er ‘meget utilfredse’ (19 pct.) eller ‘utilfredse’ (34 pct.).

»Vi kan se, at arbejdet med at udvikle og forbedre medicinområdet tilsyneladende er ved at bære frugt – medarbejdernes vurdering peger den rigtige vej. Ligesom flere medarbejdere oplever, at patientjournalen understøtter det daglige arbejde med patienter, personalet får de oplysninger, de har brug for, og brugerfladen fungerer bedre,« siger regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S) i en pressemeddelelse.

Samtidig understreger han dog, at der stadig er brug for politisk og ledelsesmæssigt fokus på Sundhedsplatformen.

Stadig en ulogisk tidsrøver

Siden Sundhedsplatformen begyndte sit indtog på de københavnske hospitaler i 2016 har det ikke skortet på knubbede ord fra især lægerne, der ikke har været tilfreds med den elektroniske patientjournal, som den er blevet udrullet i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Blandt de største kritikpunkter har været, at systemet er ulogisk og svært at arbejde med. Og sådan er det stadig, siger Thomas Emil Christensen.

»Sundhedsplatformen indeholder en masse oplysninger, men den er ikke indrettet til, at lægen kan hente data ud i en så overskuelig form, som jeg har brug for i mit arbejde,« siger han.

I praksis betyder det, at han skal bruge tid på at hente oplysninger om for eksempel undersøgelser og medicin flere forskellige steder. Det tager tid, der går fra den tid, lægen har med patienterne.

»Hvis Sundhedsplatformen var lavet som et arbejdsredskab til sådan nogle som mig, så ville der være en stor, fed knap i venstre side, som smed oplysninger i hovedet på mig, når jeg trykkede på den,« siger Thomas Emil Christensen.

Han er bestemt ikke fan, og selvom han i løbet af årene med sine egne ord efterhånden er blevet bedre til at arbejde med systemet, får det ikke mange pæne ord med på vejen.

»Sundhedsplatformen tror, at den kan tænke. Den tror, at den skal regulere personalets arbejdsgange, og det er ikke ret godt, for systemet er ret dumt. Der er problemer, Sundhedsplatformen burde spotte, men ikke gør, og ikke-eksisterende problemer, den tror findes. Det er ikke til nogen hjælp, tværtimod,« siger Thomas Emil Christensen.

Udfordringer i patientforløb

Et andet fokuspunkt i brugerundersøgelsen handler om patientforløbene, og også her gælder det, at respondenterne beretter om fremgang, om end den er beskeden. For eksempel svarer 27 procent, at de er ‘helt uenige’ (9 pct.) eller ‘uenige’ (18 pct. ) i udsagnet ‘Sundhedsplatformen understøtter, at jeg kan give patienterne en god behandling’.

Den uenighed kan Thomas Emil Christensen nikke genkendende til, blandt andet fra hverdagen i kardiologisk ambulatorium.

»Mens en patient er i ambulatoriet, udvikler han symptomer på en flækket hovedpulsåre, og det betyder, at han hurtigst muligt skal have lavet en scanning, fordi det kan være livsfarligt. Men i Sundhedsplatformens verden kan en ambulant patient ikke fejle noget akut, så jeg kan ikke få lov til at bestille en akut CT-skanning, før jeg har fundet en lægesekretær, der kan oprette patienten i systemet og indlægge ham,« forklarer Thomas Emil Christensen.

Og det er ikke nødvendigvis et ligegyldigt tab af tid i en situation, hvor en halv time kan betyde en afgørende forskel.

»Sundhedsplatformen fjerner mit fokus fra at hjælpe patienten for i stedet at skulle håndtere et it-problem, og imens stopper al relevant aktivitet,« siger Thomas Emil Christensen og fortsætter:

»Jeg ville være fløjtende ligeglad med, at lægerne var utilfredse med Sundhedsplatformen, hvis den utvetydigt betød, at patienterne fik en bedre behandling. Men lægernes frustration bør ikke ignoreres, for den dækker over, at vi ser, at patienterne risikerer en ringere behandling.«

Skriv kommentar