Forskningsleder håber på retningslinjer for vurdering af ældre kræftpatienter
Foto: Katrine Pinborg

Forskningsleder håber på retningslinjer for vurdering af ældre kræftpatienter En donation fra Kræftens Bekæmpelse til eliteforskningscenteret Agecare på Odense Universitetshospital åbner for ny forskning i ældre og kræft. Lederen af centeret håber på, at de nye projekter kan bidrage til en national strategi for behandling af ældre kræftpatienter.

To ud af tre af landets kræftpatienter er 65 år eller ældre, men netop den gruppe er sjældent en del af forsøg med nye behandlingsformer. Det vil en donation på 7,4 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse til forskningscenteret Agecare (Academy of Geriatric Cancer Research) på Odense Universitetshospital  (OUH) råde bod på. Konkret betyder donationen, at tre nye forskningsprojekter bliver sat i søen. Projekter der fokuserer på, hvordan man optimerer vurderingen og behandlingen af ældre kræftpatienter, og som ikke kunne realiseres uden beløbet fra Kræftens Bekæmpelse, fortæller professor og forskningsleder på Agecare, Henrik Ditzel.

»De penge betyder rigtig meget. Vi er i fuld gang med at opstarte tre ph.d.-projekter, hvor yngre læger skal udføre projekterne i praksis, og det ville vi ikke have mulighed for uden midlerne fra Kræftens Bekæmpelse,« siger han. 

Henrik Ditzel henviser til, at de midler centeret modtager fra Odense Universitetshospital er omfattet af en klausul, der betyder, at de ikke må bruges på ph.d.-projekter. Men med de 7,4 mio. kr., der stammer fra sidste års Knæk Cancer-indsamling, kan Agecare gennemføre nogle længerevarende projekter på ph.d.-niveau.

Bedre vurdering af ældre patienter

Henrik Ditzel selv skal være involveret i et projekt, der undersøger, hvilke patienter der er friske nok til at klare en behandling, og hvem der skal tilbydes en anden eller mildere behandling. 

»Vi vil benytte en ny screeningsmetode, udviklet til at identificere potentielt skrøbelige ældre kræftpatienter og undersøge, om den kan hjælpe lægerne til at få bedre overblik over, hvor godt patienterne vil klare sig i det fremadrettede kræftforløb. Vi vil også lave et randomiseret studie, hvor vi vil se på, om det at få lavet en fuld ældremedicinsk undersøgelse med optimeringstiltag gør en forskel. Vi håber, at det vil føre til en bedre vurdering af ældre kræftpatienter og større viden om hvilken kræftbehandling, de bedst kan tåle.« 

Undersøgelserne skal bl.a. foregå ved hjælp af et spørgeskema og to fysiske øvelser, og der vil blive lagt særlig vægt på patienternes livskvalitet. Målet er at afklare, om nogle patienter, der normalt ikke bliver tilbudt en kræftbehandling alene på grund af deres generelle helbredstilstand, alligevel ville kunne gennemføre behandlingen, hvis deres helbredstilstand bliver optimeret. Samtidig kan den grundigere test måske forhindre, at en patient bliver sat i en behandling, der viser sig at forringe den sidste del af livet.

Strålebehandling og åndelig omsorg

Et andet forskningsprojekt skal undersøge, hvordan lægerne kan optimere strålebehandling af ældre lungekræftpatienter, der som regel ikke har mulighed for at klare en operation netop pga. deres alder. Projektet skal klarlægge, hvordan strålebehandlingen kan blive justeret til at forlænge livet med bedst mulig livskvalitet for patienterne. 

Det tredje projekt, der bliver realisteret som følge af donationen, er ikke et ph.d.-projekt, men får i stedet en seniorforsker i spidsen. Forskerholdet vil beskæftige sig med de store spørgsmål om meningen med livet, sygdommen og døden, som kan melde sig hos patienterne. Projektet skal vurdere, hvad åndelig omsorg kan betyde for de ældre patienters sygdomsforløb. 

Der mangler nationale retningslinjer

I dag er det op til den enkelt kræftlæge at vurdere, om en patient kan tåle en bestemt behandling, men lederen af Agecare håber, at projekterne kan bidrage til, at der bliver vedtaget en national strategi for vurdering af ældre kræftpatienter. 

»Vi har etableret et nationalt netværk, som bliver støttet af Danish Comprehensive Cancer Center,

hvor vi har samlet geriatrikere og onkologer med speciel interesse i ældre kræftpatienter. Det er håbet, at både vores projekter, og nogle af de projekter, der udgår fra andre hospitaler, kan danne basis for at udarbejde nogle retningslinjer,«  siger Henrik Ditzel.

Agecare blev i 2014 udpeget som det fjerde eliteforskningscenter på OUH. En status, der er udtryk for, at centeret har skabt et stærkt forskningsmiljø med et stærkt netværk i den nationale og internationale forskningsverden.

Skriv kommentar