Forskere: Praktiserende læger har fordomme om personer med svær overvægt Praktiserende læger diskriminerer ikke i deres behandling, men synes at have negative fordomme over for personer med svær overvægt. Det konkluderer tre forskere fra Københavns Universitet på baggrund af et nyt studie.

Danske praktiserende læger har generelt en mere negativ tilgang til patienter med svær overvægt og er mere tilbøjelige til at forbinde personer med svær overvægt med ord, som signalerer dovenskab og manglende motivation sammenlignet med normalvægtige patienter. Det er to af delkonklusionerne i et nyt forskningsstudie fra Københavns Universitet, som har haft til hensigt at afdække de praktiserende lægers skjulte og åbne fordomme over for patientgruppen. »De danske lægers fordomme kommer ikke som en kæmpe overraskelse, for vi har set...