Forskere finder ingen sammenhæng mellem biomarkør og sygdomsudvikling

Forskere finder ingen sammenhæng mellem biomarkør og sygdomsudvikling Danske forskere har undersøgt biomarkør med henblik på yderligere individualisering af behandling for kræft i æggestokken, men succesen udeblev i første omgang.

Danske forskere med professor Estrid Høgdall fra Herlev Hospitals Patologiafdeling og Københavns Universitet i spidsen har gennemført et studie, som afklarer om biomarkøren GEP har betydning som en brik i et puslespil, der kan bidrage til at individualisere behandlingen for æggestokkræft yderligere.

Resultaterne har Estrid Høgdall fremlagt ved ESMO-kongressen, der er i fuld gang i München.

Studiet er finansieret af Merck & Co.

»Vi har fundet ud af, at GEP korrelerer med PDL-1 protein-ekspression. Overlevelsen for patienter med lav/mellem GEP-status er kortere end for patienter med høj GEP-status. Disse sammenhænge er dog ikke signifikante, når der medtages andre kendte faktorer i analysen. Måske kan GEP dog have betydning i andre sammenhænge, som kan få betydning i jagten på en biomarkør, der kan give os mulighed for at yderligere individualiseret behandling« siger Estrid Høgdall.

Estrie Høgdall har sammen med kolleger på Rigshospitalet og Århus Universitetshospital gennemgået data på samtlige patienter på de to hospitaler, der i perioden 2004-2012 er blevet diagnosticeret med fremskreden kræft i æggestokken. Forskerne har undersøgt, om der var en sammenhæng mellem patienternes immunceller (T-celler), og deres sygdomsforløb. Håbet var således, at markøren GEP kunne afsløre noget om patienternes prognose, der kunne bidrage til individualisering af behandlingen.

Resultatet af undersøgelsen er dog, at en sådan sammenhæng ikke har kunnet fastslås.

»Der er en korrelation mellem GEP og overlevelse, men den er ikke signifikant, når analyser inkluderer andre kendte prognostiske faktorer« siger Estrid Høgdall.

Jagten på en anvendelig biomarkør fortsætter

Resultatet er således ikke det, hun havde håbet på. Ikke desto mindre er det vigtigt at præsentere disse fund således at viden kan bruges i jagten på en anvendelig biomarkør, som ikke umiddelbart er denne genprofil.

»Selvfølgelig ville man helst have stået med en markør med markante positive fund, som kunne få betydning for eventuelle behandlingsvalg« siger Estrid Høgdall.

»Men sådan er forskning. Den er rigtigt spændende og bidrager til viden med både positive og negative fund. Og det her er et af de sidste. For det er også vigtigt at præsentere resultater, der måske ikke er epokegørende, men som kan være med til at afklare, hvor man skal hen, og hvor man ikke skal hen,« fortsætter hun.

I og med, at hendes undersøgelser har vist en korrelation, omend ikke signifikant, mener hun samtidig ikke, at man kan udelukke, at T-celle-inflammeret GEP kan komme til at spille en rolle i individualiseringen af behandlingen for kræft i æggestokkene.

»Måske kan GEP vise sig at være relevant i samspil med en anden markør, eller i forbindelse med andre problemstillinger af betydning for patienterne.«

Skriv kommentar