Flere tusinde læger underskriver mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed 2.700 læger har i skrivende stund skrevet under på brev til styrelsen, som opfordrer til at fokusere mindre på bebrejdelser af sundhedspersonale, der begår fejl, og i stedet fokusere på læring og den kliniske virkelighed, sundhedspersonalet arbejder under. Styrelsen indkalder til møde.

Over 2.700 læger har siden onsdag aften i en underskriftindsamling i lukkede grupper på Facebook bakket op om et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed. Underskriftindsamlingen fortsætter til mandag og vil i næste uge blive overbragt til Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller initiativtageren Kristian Rørbæk Madsen.

Af indholdet af mistillidsvotumet fremgår det, at underskrivernes tillid til styrelsen er svækket på grund af styrelsens ageren i en række meget omtalte sager over de seneste måneder. Det gælder bl.a. Svendborg-sagen, politianmeldelse af en klinikchef på Rigshospitalet, indførelse af gebyrer som har truet lægevagtdækningen og frivillig lægehjælp, skærpelse af journalføringskrav etc..

Kristian Rørbæk Madsen har markeret sig i debatten i Dagens Medicin og Ugeskrift for Læger, bl.a. i forbindelse med den såkaldte Svendborg-sag.

»Vi har et klart ønske om, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal være en stærk styrelse. Men i lyset af en lang række aktuelle sager, som vi beskriver i brevet til styrelsen, ønsker vi at udtrykke et klart mistillidsvotum til styrelsen over den linje og fremfærd, styrelsen aktuelt har anlagt. Med vores skrivelse ønsker vi at fortælle politikere og befolkning, at vi i Danmark er på vej mod amerikanske tilstande med udbredt brug af defensiv medicin – til stor skade for befolkningssundheden, – og at vi har en styrelse, som stiller enkelte læger til ansvar for organisatoriske og systemiske fejl,« siger Kristian Rørbæk Madsen, der har forståelse for det politiske ønske om at etablere en styrelse, som kunne sikre et effektivt tilsyn med sundhedsprofessionelle personer.

»Sundhedsstyrelsen overhørte advarsler, og Styrelsen for Patientsikkerhed har efterfølgende haft behov for at vise handlekraft. Men de sager, vi beskriver i mistillidsvotumet tyder på, at det er kørt over i den anden grøft. Styrelsen er gået for vidt i sin bebrejdelseskultur,« siger Kristian Rørbæk Madsen.

Inviterer til møde

Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted beklager, at en større gruppe læger i underskriftindsamlingen udtrykker mistillid til styrelsen og har derfor inviteret initiativtager Kristian Rørbæk Madsen til møde.

»Vi er for det første rigtig kede af, at lægerne føler. at de bliver mistænkeliggjort, og at de ikke har tillid til os. Vi er stadig en relativt ny styrelse, der er sat i verden for at sikre patientsikkerheden – bl.a. ved at håndhæve noget lovgivning, som blev vedtaget som opfølgning på en række ulykkelige sager, hvor tilsynet havde svigtet,« siger Anne-Marie Vangsted i en skriftlig kommentar til Dagens Medicin, og pointerer, at styrelsen også forsøger at lære af sine fejl.

»Vi er blevet klogere i processen, og er f.eks. blevet klar over, at der er brug for forandringer i nogle af rammerne for vores arbejde. Derfor arbejder vi bl.a. med journalføringsbekendtgørelsen, og med smartere rapportering af UTH. Vi vil ikke mistænkeliggøre dygtige og hårdtarbejdende læger, eller deres arbejde. Der er ikke en modstilling mellem at have et stærkt tilsyn og dygtige sundhedsprofessionelle. Tværtimod har vi det samme mål: et lærende sundhedsvæsen med balance mellem individuelt og organisatorisk ansvar,« siger Anne-Marie Vangsted og fortæstter:

»Tilsynets første tre år handler om udvikling – og vi vil gerne lære af vores fejl. Derfor har vi inviteret ophavsmanden til underskriftindsamlingen til møde. Vi vil meget gerne lytte til hans oplevelser og høre, hvordan han mener, vi kan genoprette tilliden mellem lægerne og styrelsen.«

Kommentarer

 1. Jeg er helt enig i kritikken af STPS og skriver gerne under. Der tale om et voldsomt svigt, som åbentlyst kommer fra ledelsen og spørgsmålet er, om det er ledelsens egen ideologi, eller om det kommer fra instruks højere oppe i systemet. Uanset hvad må det ophøre nu. Når så stort et antal læger ikke har tillid til STPS, har den mistet sin autoritet og legitimitet. I et demokratisk system kan man ikke fortsætte med at lede, når dem man leder har mistet tilliden til ledelsen – eller i dette tilfælde en offentlig styrelse, som ikke kan fortsætte med styre, når tilliden er væk blandt dem, der skal styres. Sådan fungerer et demokratisk samfund.

 2. Hej
  Fuld opbakning til Kristian Rørbæk Madsen. Har ingen FaceBook-profil.
  Mogens Brouw Jørgensen
  Ledende overlæge
  Ortopædkirurgisk afdeling OK3
  Frederikshavn
  Klinik Hoved-Orto
  Aalborg Universitetshospital

Skriv kommentar