Færre patienter klager over behandling Patientklagenævnet havde i 2003 et lille fald i antallet af klagesager

For første gang siden 1999 er antallet af patientklager faldet. Patientklagenævnet fik sidste år 2.850 klager, og det er et fald på 3,4 pct. i forhold til året før. Peter Bak Mortensen, direktør i Patientklagenævnet, mener, at årsagen skal findes i bedre kommunikation mellem behandlere og patienter.

»Måske skyldes det også indsatsen fra patientvejledernes side,« tilføjer han.

Flest klager over læger

Læger er fortsat den gruppe, der suverænt klages mest over. Mere end 80 pct. af de afgjorte sager handler om dem. Flest klager falder inden for specialerne kirurgi, ortopædkirurgi og almen medicin.

Den ny årsberetning viser også, at det varierer fra speciale til speciale, hvor stor en del af klagerne, der ender med en påtale. Røntgenlæger, øjenlæger og ortopædkirurger har størst risiko for det udfald, mens anæstesiologer og internmedicinere har mindst.

Jesper Poulsen, formand for Lægeforeningen, er ikke overrasket over tallene.

»De specialer, der arbejder på skadestuer og med akut syge, er de mest udsatte for klager. Oveni er det nok nemmere at opdage, hvis noget går galt under en operation, end hvis der tages en forkert beslutning på en geriatrisk afdeling. Det er ikke fair, men jeg har opgivet at have en forventning om, at patientklagesystemet er specielt retfærdigt,« siger han.

Mette Ebdrup

Skriv kommentar