Du har to måneder tilbage…
Foto: Lars Andersen

Du har to måneder tilbage… Det er uvederhæftigt og uetisk over for det syge menneske at foregøgle en autoriseret viden om den præcise restlevetid og indirekte fastsætte en formodet dødsdato.

De tider er heldigvis og for længst forbi, hvor lægers metier også beroede på løgn og fortielser. I dag siges sandheden, den er oftest konkret og kan være krævende at sige og høre. Respekten for den enkelte patients integritet indbyder derfor ikke til en overdreven tilbageholdenhed med vigtige oplysninger, ej heller til en løssluppen forventningsafstemning. […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement