Diabetesforening forventer afklaring af glukosemålere med sundhedsreformen Diabetespatienter går ind i det tredje år uden afklaring om flash glukosemålere. Diabetesforeningen håber, at sundhedsreformen afklarer problematikken.

For borgeren er det i praksis fuldstændig ligegyldigt om noget betegnes som et hjælpemiddel eller behandlingsredskab. For borgeren er det vigtigste blot, at man får den behandling eller hjælp, man har brug for. Alligevel har prædikatet essentiel betydning for, om noget kan blive udleveret til borgeren, da det afgør, hvor regningen skal sendes hen. Og hvis kommune og region ikke kan blive enige om, hvem der skal betale, ender det ofte med at gå ud over borgeren, siger Diabetesforeningen.

Hjælpemidler betales og udleveres nemlig af kommunen, mens regionen står for behandlingsredskaber. I de fleste tilfælde er det ganske simpelt at skelne; hvis noget gør en hverdag nemmere, er det et hjælpemiddel, mens det er et behandlingsredskab, hvis det behandler en sygdom eller lidelse.

En rollator er eksempelvis et hjælpemiddel, en NovoPen er et behandlingsredskab. Såre simpelt. Problemet opstår dog i de tilfælde, hvor noget falder mellem de to stole.

Flash glukosemåleren FreeStyle Libre af Abbott er et eksempel på det, man normalt kalder for snitfladeproblematikker. I 2016 blev sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bedt om at tage stilling til, hvem der skulle betale, men i 2019 er det stadig uklart.

Det sker på trods af, at Dansk Endokrinologisk Selskab anbefaler, at alle motiverede bør tilbydes flash glukosemåleren. Formand Troels Krarup Hansen har tidligere sagt, at han ikke er i tvivl om, hvad hans anbefaling til hans egne patienter er.

»Jeg anbefaler den selv til patienter, hvor jeg har en fornemmelse af, at metoden kan hjælpe med at forbedre deres compliance og sygdomskontrol, og dermed nedsætte risikoen for komplikationer på langt sigt,« sagde han.

Borgerne taber

Ifølge Diabetesforeningen er det borgerne, der taber på forvirringen. For når kommune og region ikke kan blive enige om, hvem der sidder med regningen, ender ingen med at tage den.

Sundhedsstyrelsen skriver ellers tydeligt, at det aldrig må komme borgeren til last, hvis der er tvivl om, hvorvidt noget er et hjælpemiddel eller behandlingsredskab.

»Vores patienter og medlemmer føler sig som kastebolde, og der er rigtig mange, der får afslag. Vi får ugentlig op til fem henvendelser fra medlemmer, der har fået afslag af enten kommune eller region,« siger Ane Eggert Jackson, chef i ledelsessekretariatet i Diabetesforeningen.

En længe ventet principafgørelsen i 2017 gjorde ikke situationen meget mere klar, omend det blev fastslået, at regionen bør betale, hvis det lægefagligt anbefales, til børn og unge.

Ifølge Ane Eggert Jackson er det dog en ringe trøst, da langt størstedelen af personer med diabetes er voksne, og her er spørgsmålet stadig uafklaret.

»Jeg tænker, at det er et eksempel på en problematik, som vi kommer til at se meget mere af. Der bliver jo løbende udviklet ny teknologi, så vi har behov for en løsning hurtigst muligt,« siger Ane Eggert Jackson, der fæstner sin lid til, at den længe ventede sundhedsreform giver en afklaring.

Forventer afklaring med Sundhedsreform

Oprindeligt skrev regeringen ellers i udspillet Sundhed, hvor du er, at der ville komme en afklaring i foråret 2018 som en del af planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Angiveligt på baggrund af de verserende overenskomstforhandlinger blev den plan dog udskudt og over sommeren fik planen vokseværk og blev det, vi i dag kender som sundhedsreformen. En reform der gentagende gange er blevet udskudt. Uden at noget er bekræftet, forlyder det dog på vandrørene, at den muligvis lander i slutningen af januar eller begyndelsen af februar.

Det betyder, at landets diabetespatienter går uafklarede ind i 2019.

»Jeg synes ikke, at vi kan være bekendt, at det er så uensartet. Der er enorme geografiske forskelle, fordi der ikke er afklaring, og det er dybt uoverskueligt for patienter, der får forskellig behandling afhængig af, hvilken kommune og region de bor i. Det er slet og ret ulighed i sundhed,« siger Ane Eggert Jackson og fortsætter:

»Vi krydser fingre for, at der med sundhedsreformen bliver placeret et entydigt ansvar. Det er vi blevet lovet. Men det bliver sandsynligvis også et spørgsmål om økonomi, hvor vi vil holde øje med, det ikke bliver en uigennemtænkt og utilsigtet spareøvelse for et presset sundhedsvæsen,« siger Ane Eggert Jackson.

Skriv kommentar