#Detkuhaværetmig-læger utilfredse med ministersvar

#Detkuhaværetmig-læger utilfredse med ministersvar Lægerne bag #detkuhaværetmig-kampagnen sender nyt brev til Ellen Trane Nørby. Sundhedsministeren forstår ikke kernen i problemet, mener lægerne.

Sammenslutningen ‘Læger for et bedre sundhedsvæsen’, der stod bag #detkuhaværetmig-kampagnen, mener ikke, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har forstået de væsentligste problemstillinger i Svendborgsagen. Det konkluderer lægerne efter at have modtaget et brev fra ministeren, som svar på et åbent brev fra lægerne selv forud for et møde i ministeriet i december.

»Tak fordi du afsatte tid til at mødes med os og besvare vores henvendelse vedrørende ‘Svendborgsagen’ og kampagnen #detkuhaværetmig. Som vi tidligere har nævnt, sætter vi pris på, at du er opmærksom på denne sag og de afledte alvorlige konsekvenser for sundhedsvæsenet. Men vi er bekymrede over flere af punkterne i dit svar og derfor dette brev,« lyder indledningen i den henvendelse, som lægerne sendte til sundhedsministeren i går, mandag.

Tvivl ikke på faglighed

I en mail til Dagens Medicin forklarer Lotte Møller Smedegaard, der er en del af pressegruppen for ‘Læger for et bedre sundhedsvæsen’, at de for nylig modtog det skriftlige svar fra Ellen Trane Nørby. Men lægerne mener ikke, at ministeren har handlet på de væsentligste problemstillinger i sagen, og tilsyneladende har hun helt misforstået lægerne på nogle punkter, mener Lotte Møller Smedegaard.

I brevet skriver ministeren bl.a., at hun sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed vil nedsætte to arbejdsgrupper, som hun også tidligere har nævnt. De skal undersøge reglerne om journalføring og se på om kravene til instrukser om fordeling af ansvar mellem bl.a. forvagt og bagvagt er, som de bør.

Dernæst skriver ministeren:

»Det skal nemlig ikke være sådan, at de dygtige og engagerede læger og andre sundhedspersoner – som dagligt yder en kæmpe indsats i det danske sundhedsvæsen – skal gå rundt og tvivle på deres egen faglighed og kompetencer, eller at sundhedspersoner skal gå på arbejde med en frygt for at blive mødt med straf eller andre sanktioner, hvis de begår fejl, som kunne været undgået.«

Og især den formulering er faldet lægerne for brystet:

»Du skriver, at vi ikke skal gå på arbejde og tvivle på vores faglighed. Det gør vi skam heller ikke. Men vi går på arbejde og er bekymrede over, at vi ved at udøve netop vores høje faglighed risikerer at blive politianmeldt med den aktuelle linje i STPS (Styrelsen for Patientsikkerhed, red.),« lyder det i brevet.

Her understreger lægerne, at den centrale pointe i hele sagen er, at der i dag er en uoverensstemmelse mellem, at man som læge skal arbejde patientsikkert – og samtidig leve op til kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed og den gældende jura.

Derfor har lægerne stillet to nye spørgsmål til ministeren, som de håber at få svar på.

»Vi har derfor helt konkret brug for at vide følgende: A) Skal vi arbejde lovmedholdeligt, selvom dette efter vores bedste faglige skøn vil få alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden, og påtager du dig i så fald ansvaret for disse, mens vi venter på Højesterets dom? B) Skal vi arbejde fagligt forsvarligt til patienternes bedste, og påtager du dig i så fald at beskytte os imod
sanktioner fra STPS, for almindeligt forekommende og fagligt set nødvendige arbejdsgange?,« spørger lægerne.

Kommentarer

Skriv kommentar