Danske Regioner forlænger internetbaseret psykiatritilbud Telepsykiatrisk Center i Odense bliver forlænget som landsdækkende tilbud på ubestemt tid. Formand for Danske Regioner kalder tilbuddet et godt supplement til psykiatrien og ser stort fremtidspotentiale i det. Men tilbuddet møder også modstand.

Behandling af lette til moderate psykiske lidelser via internet, video og apps er et godt supplement til de eksisterende tilbud på psykiatriområdet.  Det mener Danske Regioner, der har besluttet at forlænge et landsdækkende telepsykiatrisk tilbud fra Telepsykiatrisk Center i Odense.  »Vi har i Danske Regioner besluttet at holde fast i tilbuddet, fordi vi ser det som et godt supplement til de nuværende tilbud, der er at finde inden for psykiatrien,« siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V). Telepsykiatrisk Center...