Stadig lav dødelighed efter isoleret bypass Danmarks bedste til isoleret bypass 2017

Dødeligheden efter isoleret bypass (CABG) på de danske hjertecentre er fortsat lav, viser Dansk Hjerteregisters (DHR) årsberetning fra 2016. Alle centre lever op til standarderne for 30-dages og 1-års dødeligheden. Det fremhæves i årsberetningen, at de forskelle, der er mellem regioner og centre, sandsynligvis er tilfældige, da dødeligheden er relativt lav. For at sammenligne dødelighed på tværs af centre anvender thoraxkirurgerne systemet EuroScore til at vurdere sværhedsgraden af hjertepatienters sygdom forud for indgrebet. De inddeles i EuroSCORE 0-1, 1-2, 2+ og ikke oplyst. Som ventet fremgår det, at dødeligheden efter 30 dage og et år er højere blandt patienter med en høj EuroSCORE. Det pointeres, at niveauet for etårsdødeligheden på tværs af EuroSCORE i 2016 ikke kan sammenlignes direkte med niveauet de seneste år, da etårsoverlevelsen her baserer sig på et forældet EuroSCORE-system. Der er ikke fastlagt standarder for indikatorer, der baserer sig på det nye EuroSCORE II-system, hvorfor det ikke er muligt at afgøre, om centrene lever op til standarderne. De faglige selskaber udarbejder aktuelt en opdeling på EuroSCORE II-grupper og fastsætter standarder for disse. Disse forventes at kunne tages i brug for årsberetning 2017.

Årsberetningen viser, at nationale kvalitetstal for central nerveskade, dyb sternuminfektion, reoperation for blødning samt procedurerelateret AMI lever flot op til de fastsatte standard. Der er f.eks. på landsplan registreret 13 procedurerelaterede AMI’er over en etårig periode, svarende til 0,8 pct., og standarden ligger på <7 pct.

Centrene bedømmes også på, om de får udskrevet CABG-patienterne fra intensivafsnittet inden for 24 timer. Som sidste år gør Dansk Thoraxkirurgisk Selskab opmærksom på, at det grundet centrenes organisering og forskellige muligheder for at udskrive patienter døgnet rundt er svært at sammenligne data. Det er desuden værd at bemærke, at det i år har været umuligt at bestemme indikatoren for Region H. grundet manglende indberetninger.

De bedste til isoleret bypass 2017

Rang 2017Rang 2016HospitalScore*
* Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til ’Dansk Hjerteregister: Årsberetning 2015’ omregnet til indekstal og vægtet
13Odense100
22Rigshospitalet99
31Aalborg98
34Aarhus98

Skriv kommentar