For mange venter for længe på palliation Danmarks bedste til palliativ behandling 2017

I 2016 modtog 81 pct. af de 10.122 kræftpatienter, der blev henvist til en specialiseret palliativ enhed, behandling, viser Dansk Palliativ Databases årsrapport for 2016. Tallene udtrykker en stigning i antallet af henviste og modtagne patienter i forhold til sidste opgørelse. Indikatoren siger ikke, om der burde have været henvist flere.

Mange patienter henvises meget sent, hvilket betyder, at en del dør eller når at blive for dårlige, inden de får palliation. Patienternes mediane overlevelse efter henvisning er 39 dage mod 37 dage ved sidste opgørelse. Anbefalingen fra sidste år om, at afdelinger og læger skal blive bedre til at henvise tilstrækkeligt tidligt, gentages i år. Det er ambitionen er, at patienterne skal have første behandlingskontakt maks. 10 dage efter, at afdelingen har modtaget henvisningen. På landsplan opfylder 74 pct. af patienterne indikatoren, hvilket er langt fra standarden på 90 pct. – særligt Region Hovedstaden lå betydeligt under.

Billedet er identisk med 2015, og mange steder i landet bør adgangen til palliativ behandling forbedres. Der er konsensus om, at den palliative indsats bør være tværfaglig, hvorfor afholdelse af MDT-konferencer bør tilstræbes. Standarden er sat til 80 pct., men opgørelsen viser, at kun er 67 pct. af patienterne overholder indikatoren.

Der ses en stigning i antallet af palliative afdelinger, der gør brug af screeningsspørgeskemaer.

Klinisk onkologi
Palliativ behandling
Rang 2017 Rang 2016 Hospital Score*
1 3 Randers 100
2 1 Silkeborg 99
3 3 Næstved 97
3 7 Horsens 97
5 2 Viborg 96
6 7 Farsø 93
7 9 Aarhus 92
8 5 Nykøbing F. 91
9 13 Odense 88
9 13 Vejle 88
9 15 Hospitalsenh.
Vest
88
12 12 Esbjerg 87
13 5 Slagelse 86
13 11 Sønderborg 86
15 9 Aalborg 85
16 16 Roskilde 83
17 18 Thisted 76
17 23 Holbæk 76
19 17 Hjørring 75
*
Baseret på tal for behandlingskvalitet i ’Dansk Palliativ Database 2016’ omregnet til indekstal og vægtet.

Skriv kommentar