Stor forskel i selektion til primær kirurgi  Danmarks bedste til ovariekræft 2017

Dansk Gynækologisk Cancer Databases årsrapport for 2016 peger på, at der er store regionale forskelle på, hvilken behandling ovariecancerpatienter selekteres til. Patienter med avanceret ovariecancer i stadie IIIC-IV skal opereres. Er det ikke muligt, skal de tilbydes neoadjuverende kemoterapi, da det kan øge chancen for radikal operation. I Region Nordjylland selekteres 33 pct. af patienterne til operation, mens det gælder hele 76 pct. i Region Midtjylland. Der er også store regionale forskelle på, hvor mange stadie I-IIIA- og stadie IIIB-IV-patienter...