Stor forskel i selektion til primær kirurgi  Danmarks bedste til ovariekræft 2017

Dansk Gynækologisk Cancer Databases årsrapport for 2016 peger på, at der er store regionale forskelle på, hvilken behandling ovariecancerpatienter selekteres til. Patienter med avanceret ovariecancer i stadie IIIC-IV skal opereres. Er det ikke muligt, skal de tilbydes neoadjuverende kemoterapi, da det kan øge chancen for radikal operation.

I Region Nordjylland selekteres 33 pct. af patienterne til operation, mens det gælder hele 76 pct. i Region Midtjylland. Der er også store regionale forskelle på, hvor mange stadie I-IIIA- og stadie IIIB-IV-patienter der som led i staging procedure får fjernet lymfeknuder uden synlig tumor. Denne procedure anbefales, hvis der kan opnås makroskopisk radikal operation. Hvad angår stadie IIIB-IV-patienter, har Aalborg Universitetshospital ikke oplyst, at de har fjernet lymfeknuder. Det skyldes, at Aalborg holder sig til ESGO-guidelines, hvor det kun anbefales at fjerne klinisk suspekte lymfeknuder fra patienter med avanceret sygdom (I-IIIA).

Patienterne, der er primært opererede, ligger længe på hospitalet efter indgrebet. 76 pct. af de primært opererede er indlagt otte dage eller mindre, og standarden på ≥ 80 pct. er ikke opfyldt. Patienterne, der er opereret efter neoadjuverende kemoterapi, udskrives derimod hurtigere. 93 pct. er udskrevet efter otte dage eller mindre, og standarden på ≥ 80 pct. er opfyldt.

Rapporten opfordrer til, at alle data tolkes forsigtigt, da de dækker over et relativt lille antal patienter.

Skriv kommentar