COVID-19 har resulteret i en stigning i forekomsten af hudlidelser Ny forskning viser, at øget personlig hygiejne med håndsprit og oftere håndvask under COVID-19-pandemien har ledt til en stigning i forekomsten af hudsygdomme. Ydermere har COVID-19 i sig selv være skyld i en stigning i forekomsten af udslæt og hudproblemer, ligesom der har været flere tilfælde af alvorlige hudproblemer relateret til brugen af håndkøbsmedicin.

Et nyt review i Journal of Cosmetic Dermatology har samlet en liste over hudlidelser, der er sket en stigning i som følge af COVID-19-pandemien. Reviewet viser blandt andet, at der har været en stigning i forekomsten af forskellige former for dermatologiske lidelser som følge af både smitte med COVID-19, men også hudlidelser relateret til øget brug af beskyttelsesudstyr og andre tiltag for at dæmme op for pandemien. Det skriver News Medical.

Blandt fundene er, at flere hudsygdomme kan relateres direkte til smitte med COVID-19. Det drejer sig blandt andet om nældefeber og væsikulære- eller erytematøse udslæt, som også kobles til infektioner med andre virussygdomme. Derudover har forskerne fundet andre hudsygdomme, blandt andet frostknuder, som er associeret til smitte med COVID-19, men ikke med andre virusinfektioner.

Frostknuder er primært fundet hos yngre patienter som en sen manifestering af infektionen, mens andre former for hudlidelser i relation til smitte med COVID-19 primært er fundet hos ældre patienter.

Hår og negle kan også påvirkes af COVID-19

Reviewet finder også, at smitte med COVID-19 kan påvirke hår og negle på samme måde, som man ser ved andre virale infektioner.

Selvom forskere endnu ikke har en god mekanistisk forståelse af de faktorer, som kobler virussygdomme til lidelser i hår og negle sammen, kan linket været mikrovaskulær skade og koagulopati.

I reviewet finder forskerne blandt andet en klar kobling mellem telogen effluvium (hårtab ved stress) og smitte med COVID-19. Forskerne finder også en kobling mellem udvikling af grå hår og smitte med COVID-19 samt skaldethed blandt mænd og COVID-19.

Værnemidler leder til stigning i forekomst af hudlidelser

Reviewet peger også på en stigning i forekomsten af hudsygdomme hos plejepersonale som effekt af øget brug af værnemidler og øget hygiejne. Forskellige kliniske faktorer kan spille ind i sammenhængen mellem brug af værnemidler og hudsygdomme. Det kan dreje sig om eksempelvis hyperhydrering, hvor værnemidlerne fanger fugt tæt på huden, eller det kan dreje sig om friktion mellem værnemidlerne og huden. Overdreven håndvask kan også lede til irritationseksem.

Flere af de inkluderede studier i reviewet har noteret, at risikoen for skader på huden stiger ved forlænget brug af værnemidler. Der er også observeret en stigning i tilfælde af forværring af allerede eksisterende hudlidelser ved brug af værnemidler. Det drejer sig blandt andet om akne, rosacea og seboroisk eksem. Disse forværringer kan både skyldes øget psykologisk stress og kontakt med huden ved brug af værnemidlerne.

Forskerne anbefaler, at plejepersonale minimerer risikoen for udvikling af hudlidelse i relation til brug af værnemidler eller ved hyppig håndvask ved blandt andet at undgå at vaske hænder i meget varmt vand, holde sig fra at bruge latexhandsker i lang tid, ofte at fugte huden med fugtighedscreme og holde sig fra at bruge håndsprit for ofte.

Der skal tidligt tages hånd om problemerne

Forskerne konkluderer på deres studie, at der under pandemien er sket en stigning i både forekomsten af nydiagnosticerede hudlidelser, mens at andre patienter har fået forværret allerede eksisterende tilstande. Årsagerne kan komme fra mange forskellige sider. Det kan dreje sig om virusinfektionen i sig selv, men det kan også skyldes psykologisk stress, øget brug af værnemidler, hyppig håndvask eller brug af håndsprit. Forskerne mener, at det er vigtigt at identificere disse faktorer for at kunne tage dem i betragtning, når det gælder behandling af lidelserne.

Fundene i studiet kan hjælpe praktiserende læger i deres diagnose af patienter, specielt i tilfælde med milde symptomer. Hudsygdomme på grund af værnemidler og øget hygiejne kan udvikle sig til at blive seriøse, og det kan begrænse personer i deres arbejde, hvilket kan være katastrofalt, hvis det blandt andet drejer sig om sundhedspersonale. Derfor er det vigtigt at identificere og behandle disse dermatologiske lidelser associeret med COVID-19 tidligt.

Kilde: News Medical

Skriv kommentar