Behandlingssucces bliver landsdækkende Hvidovre Kommune har haft så stor succes med at behandle gravide misbrugere, at projektet bliver bredt ud til resten af landet. Velfærdsministeret har afsat 136 millioner til projektet.

Et fast hold af læger, jordemoder, psykologer og socialrådgivere har siden 1995 stået klar i Hvidovre Kommune til at hjælpe børn af mødre med misbrugsproblemer. Holdet har fulgt barnet lige fra den tidlige graviditet og til barnet når skolealderen. I årene har barn og mor kunne spørge fagpersonerne til råds, så familierne altid har fået den rigtige hjælp og vejledning i sundhedssektoren og i det kommunale. Det har været så stor en succes, at antallet af for tidligt fødte børn...