Antidepressiv medicin hjælper på hovedpine

Det antidepressive middel mirtazapin mindsker symptomernes sværhedsgrad og omfang hos patienter med svært behandlet, kronisk hovedpine. Det viser en dansk undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Neurology.

Det såkaldt tricykliske lægemiddel amitriptylin er det eneste lægemiddel, som regnes for effektiv forebyggelse for patienter med kroniske spændingshovedpine. Men midlet har begrænset effektivitet, og desuden begrænses behandlingen ofte af bivirkninger.

Forskere fra Amtssygehuset i Glostrup undersøgte effekten af mirtazapin, som generelt er mere specifikt og tolereres bedre end tricykliske lægemidler. I undersøgelsen indgik 24 patienter, der ikke var deprimerede, men led af kronisk spændingshovedpine. Patienterne fik på skift enten mirtazapin eller placebo i to otteugers perioder.

I de perioder, hvor patienterne fik mirtazapin, mindskedes intensiteten i hovedpinen med 34 pct. mere, end når patienterne fik placebo. Mirtazapin mindskede også hyppigheden af hovedpinen.

Forskerne konstaterer, at mirtazapin er mere effektivt end placebo, hvad angår svært behandlet spændingshovedpine. De mener, at deres resultater er klinisk relevante og kan stimulere udviklingen af en forebyggende behandling med øget effekt og færre bivirkninger ved spændingshovedpine og andre typer kronisk smerte.

Neurology 2004; 62: 1706-11

Niels-Bjørn Albinus

Skriv kommentar