Anders Beich genvalgt som formand for almen medicinere
Anders Beich er genvalgt som ny formand for DSAM.

Anders Beich genvalgt som formand for almen medicinere Anders Beich fra Region Hovedstaden er genvalgt som formand for DSAM uden modkandidater. Det vigtigste i hans næste formandsperiode bliver kvalitetsarbejde i sektoren.

Det vigtigste for faget almen medicin bliver de kommende år kvalitetsarbejdet, som også er et vigtigt punkt i den nye overenskomst. Derfor bliver en af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)’s vigtigste roller at tage del i det udviklingsarbejde, mener Anders Beich, der søndag blev genvalgt som formand for DSAM på selskabets repræsentantskabsmøde.

»Der er ingen tvivl om, at kvalitetsarbejdet er det, der kommer til at fylde de næste par år for faget almen medicin. Det gælder både organiseringen af klynger, og at vi i den forbindelse skal have udpeget nogle almenmedicinske kvalitetsmarkører,« siger han.

Ifølge Anders Beich skal markørerne, som skal indgå i klyngearbejdet landet over, have fokus på kvaliteten i behandlingen af den enkelte patient og ikke alene sygdomsindikatorer, forløbsplaner osv. Derfor håber han, at DSAM bliver en vigtig samarbejdspartner for de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), når arbejdet med at etablere klyngerne skal sættes i gang.

»Selskabet vil gerne bidrage med manpower i forhold til at hjælpe PLO med at få det op at køre,« understreger han.

Pejlemærker og ny struktur

Hvor kvalitetsarbejdet er hans største kæphest fremadrettet, peger han på flere tiltag, som, han mener, har været de vigtigste i hans tid som formand indtil nu. Det gælder blandt andet selskabets syv pejlemærker for faget almen medicin, der bl.a. tæller at give mest til dem, som har størst behov og skabe en dialog, der fremmer sundhed hos den enkelte. De udgør et fælles udgangspunkt, der skal styrke almen praksis og danne ramme om en fælles faglig identitet, forklarer han:

»Jeg synes, at pejlemærkerne er vigtige, for med dem kan man afklare de spørgsmål, der kommer op undervejs, fordi man har noget at referere tilbage til,« siger han og uddyber:

»Pejlemærkerne har værdikarakter, fordi de beskriver, hvad det er for en værdi, vores fag har i samfundet. og så er de udarbejdet i en visionsproces, som en helt masse almen medicinere har deltaget i, og det synes jeg gør dem stærke.«

Udover pejlemærkerne, der blev vedtaget i 2016, og er inspireret af det norske søsterselskabs ‘Sju teser for almennmedisin’, peger Anders Beich på en ny strukturering af selskabet.

»Vi har fået gennemført en organisering af selskabet, som gør, at vi nemmere kan holde styr på høringssvar, udpegninger osv.,« forklarer han og fremhæver også, at selskabet har arbejdet med vejledningsarbejdet de seneste to år:

»Vi er kommet et lille stykke af vejen med vejledningsarbejdet. Vi er ikke kommet så langt, som jeg havde håbet, men et stykke af vejen med at lave nye formater for vejledninger og guidelines,« siger han.

Anders Beich er blevet valgt for en to-årig periode.

Kommentarer

Skriv kommentar