Algoritme kan forudsige risiko for nyresvigt hos patienter med type 1-diabetes
»Modellen kan blive et stort løft i både behandling og forebyggelse. For når vi nu kan forudsige risikoen for nyresvigt hos den enkelte, kan vi også behandle den enkelte allerede forebyggende og dermed sikre personer med type 1-diabetes flere gode leveår,« fortæller Dorte Vistisen, der er seniorforsker og teamleder i Klinisk Epidemiologisk Forskning på SDCC og en af forskerne bag det nye værktøj, der er rettet mod læger.

Algoritme kan forudsige risiko for nyresvigt hos patienter med type 1-diabetes Danske forskere har udviklet en model, der kan forudsige, hvilke patienter med type 1-diabetes der har højest risiko for at blive ramt af nyresvigt og derfor også bør behandles mere intensivt.

Personer med type 1-diabetes har stor risiko for at udvikle nyresvigt, og hvis denne alvorlige følgevirkning opstår, øger det patientens risiko for at skulle i et livslangt dialysebehov eller dø.

Op imod hver tiende person med type 1-diabetes rammes af nyresvigt.

Forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har nu udviklet en model, som kan forudsige, hvilket patienter der har størst risiko for at blive ramt af nyresvigt. På den måde kan modellen hjælpe læger med at behandle særligt udsatte patienter mere aggressivt.

Modellen, der eksisterer som et online værktøj til læger, er præsenteret i Diabetes Care.

»Modellen kan blive et stort løft i både behandling og forebyggelse. For når vi nu kan forudsige risikoen for nyresvigt hos den enkelte, kan vi også behandle den enkelte allerede forebyggende og dermed sikre personer med type 1-diabetes flere gode leveår,« fortæller Dorte Vistisen, der er seniorforsker og teamleder i Klinisk Epidemiologisk Forskning på SDCC.

5.460 patienter har indgået i udviklingen

Til at udvikle modellen har forskerne og lægerne på SDCC taget udgangspunkt i de mange data, som de har på patienter med type 1-diabetes, der behandles på Steno.

Når vi nu kan forudsige risikoen for nyresvigt hos den enkelte, kan vi også behandle den enkelte allerede forebyggende og dermed sikre personer med type 1-diabetes flere gode leveår

Dorte Vistisen, seniorforsker og teamleder i Klinisk Epidemiologisk Forskning på SDCC

SDCC er Skandinaviens største diabetesklinik, og det har derfor været muligt at inkludere store mængder data fra personer med type 1-diabetes.

Data fra i alt 5.460 personer med type 1-diabetes, der har været tilknyttet SDCC i perioden fra 2001 til 2017, er indgået i arbejdet med at udvikle modellen.

Forskerne har også brugt data fra Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret.

Modellen inkluderer forskellige parametre, der er afgørende for risikoen for at udvikle nyresvigt, herunder alder, køn, år med diabetes, eGFR, mikro- eller makroalbuminuri, systolisk blodtryk, langtidsblodsukker, rygestatus og tidligere hjertekarsygdom.

På baggrund af de informationer kan modellen komme med et meget præcist bud på, hvor stor risiko den enkelte patient har for at udvikle nyresvigt inden for en årrække.

Modellen er i samarbejde med forsker Adam Hulman fra Steno Diabetes Center Aarhus blevet omsat til et onlineværktøj, der er praktisk anvendeligt for behandlere i det kliniske arbejde.

»Vi har tidligere udviklet et lignende værktøj til at forudsige hjertekarsygdom for personer med type 1-diabetes. Det bliver anvendt af mange behandlere – også i samtale med den enkelte med diabetes, fordi det giver en enkel og illustrativ grafisk fremstilling at tale ud fra,« forklarer Dorte Vistisen.

Skriv kommentar