890.000 kr. til forskning i nærmiljøets betydning for kostvaner Overlæge, forskningsleder Charlotte Glümer, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, har af Trygfonden fået bevilget 890.000 kr. til at undersøge nærmiljøets betydning for valg af kostvaner.

Overlæge, forskningsleder Charlotte Glümer, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har af Trygfonden fået bevilget 890.000 kr. til at undersøge, om der i Danmark er en sammenhæng mellem  høj tilgængelighed i nærmiljøet af fast-food og usunde kostvaner; om der er en sammenhæng mellem adgang til supermarkeder og sunde kostvaner; og om disse sammenhænge er påvirket af borgenes egen sociale position eller det omgivne lokalområdes sociale position. Udenlandske studier, primært fra USA, peger på at borgere, der bor eller går i skole...