Dygtige læger er ikke nok

Dygtige læger er ikke nok Yngre Læger ønsker en ledelse, som kan præstere andet end økonomistyring, nemlig skabe sammenhold og korpsånd

Arbejdsmiljøet på hospitalerne trænger til et grundigt eftersyn. I Yngre Læger får vi jævnligt beretninger fra vores medlemmer om, at det lægefaglige niveau på en afdeling måske er godt, men arbejdsmiljøet er bestemt dårligt. 

Ledelsens betydning for arbejds-miljøet bør nytænkes. Sammenhængen mellem ledelse og arbejdsmiljø skal på dagsordenen på afdelingerne.

Nu igangsætter Yngre Læger en pilotundersøgelse af den såkaldte sociale kapital på seks udvalgte afdelinger.

Social kapital er et centralt værktøj i moderne ledelse. 

Yngre Læger vil måle, analysere og vurdere graden af retfærdighed, tillid og samarbejde – de tre søjler i social kapital.

Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø har certificeret 12 spørgsmål til ledelse og social kapital til vurdering af, om der er et godt eller et dårligt arbejdsmiljø på en afdeling. Yngre Læger udbygger undersøgelsen med yderligere fem spørgsmål.

At have dygtige læger og andet sundhedspersonale på en afdeling er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt. Samarbejdet er lige så nødvendigt for det gode resultat, ikke mindst i en kompleks organisation som et hospital, hvor mange faggrupper er nødt til at arbejde sammen på et højt niveau. 
Der er ingen hug- og stikfaste opskrifter på, hvordan man opbygger social kapital. Men en leder er den enkeltperson, som har størst mulighed for at påvirke afdelingens sociale kapital. 
Yngre Læger ønsker en ledelse, som kan præstere andet end økonomistyring, nemlig skabe sammenhold og korpsånd. Vi ønsker at bidrage til at styrke kvaliteten af ledelsen og dermed arbejdsmiljøet, så lægerne bliver mere tilfredse og dermed mere effektive. Det er godt for alle, ikke mindst patienterne.