Anders Perner ny professor

Anders Perner ny professor Anders Perner er d. 1.4.2012 ansat som professor ved Københavns Universitet i anæstesiologi/intensiv terapi. Professoratet er tilknyttet intensiv terapi klinik 4131, Abdominalcentret, Rigshospitalet.

Anders Perner er ansat som overlæge på samme afdeling og har de sidste år haft ansvaret for klinikkens forskningsaktiviteter.

Anders Perner er 47 år og blev lægevidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet i 1993 og speciallæge i anæstesiologi i 2002.

Anders Perner har haft en målrettet karriere indenfor intensiv terapi, og har i sit faglige forløbhaft ansættelse på flere store intensivafdelinger, herunder en etårig ansættelse som senior registrar på ICU Royal North Shore Hospital.

Anders Perner har en omfattende videnskabelig produktion og et stort nationalt og internationalt forskningssamarbejde.

Ph.d. afhandlingen (Nitric oxide in normal and inflamed colon) bestod af en række basale studier – den efterfølgende forskningsindsats har overvejende været centreret omkring kliniske studier. Nuværende forskning har fokus på store randomiserede interventionsundersøgelser – senest udmøntet i et fem-årigt forskningsprogram: New resuscitation strategies for severe sepsis – det første forsøg (6S) har allerede givet afgørende ny viden, der givetvis vil ændre væskebehandlingen af patienter med svær sepsis.

Et af hovedmålene med Anders Perners nuværende forskningsstrategi er at skaffe dokumentation for behandlingseffekt af eksisterende – og kommende behandlinger af kritisk syge patienter – heterogeniciteten hos intensive patienter er og må ikke være begrundelsen for ikke at gennemføre randomiserede undersøgelser, hvor det er muligt.

Skriv kommentar