Yngre Læger: Positive meldinger fra Ellen Trane

Yngre Læger: Positive meldinger fra Ellen Trane »Det er rigtigt rart, at ministeren tager problemstillingen alvorligt,« siger Yngre Lægers formand, efter sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) endelig er kommet på banen i den såkaldte Svendborgsag.

Der er tale om en håndsrækning fra sundhedsministeren.

Sådan ser formanden for Yngre Læger, Camilla Rathcke, på det, efter sundhedsminister Ellen Trane Nørby i Dagens Medicin fredag for første gang kommenterede på den såkaldte Svendborgsag og lægernes #detkuhaværetmig-kampagne.

»Jeg ser det som en håndsrækning fra ministeren. Hun giver mange fornuftige ting til kende,« siger Camilla Rathcke.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) gør det i interviewet med Dagens Medicin klart, at hun ikke ønsker amerikanske tilstande med et alt for stor fokus på dokumentation i behandlingen for som læge at sikre sig imod retslige efterspil.

Samtidig gør hun sig til talsmand for, at det på baggrund af Svendborg-sagen er nødvendigt at se på organiseringen af akutmodtagelserne på de danske sygehuse.

»Det er rigtigt rart, at ministeren tager problemstillingen alvorligt,« siger Camilla Rathcke.

Hun mener dog, at det er for enkelt at gøre Svendborg-sagen til et spørgsmål om indretningen af de fælles akutmodtagelser.

»Det er en forsimpling at tro, at det her alene drejer sig om akutmodtagelserne. For dommen viser, at der er nogle udfordringer i forhold til arbejdsgangene i sundhedsvæsenet i dag – uanset, om man er på en akutmodtagelse, et sengeafsnit eller en operationsgang,« siger Camilla Rathcke.

»Når vi skal behandle patienterne hurtigt sætter vi vores lid til mundtlige ordinationer, og ofte er der ikke tid til at ajourføre journaler. Det betyder ikke, at vi ikke skal journalføre. Det skal vi. Men vi bliver nødt til at finde ud af, om manglende journalføring er ansvarspådragende i en sådan grad, at Styrelsen for Patientsikkerhed indleder en tilsynssag eller i værste fald foretager en politianmeldelse,« fortsætter Yngre Læger-formanden.

Hun lægger samtidig vægt på, at det er vigtigt, at der sættes handling bag ordene fra ministeren.

»Det er rigtig rart, ministeren melder ud, at det ikke må ende med et dokumentationshelvede. Men vi har altså tilsyneladende en Styrelse for Patientsikkerhed, der agerer på anden vis. Og vi har også en sundhedslov, der udfordrer os, hvis vi kan blive retsforfulgt for noget, vi måske i andre sammenhænge ville betragte som utilsigtede hændelser,« siger Camilla Rathcke.

Hun mener, at det kan blive nødvendigt at ændre sundhedsloven for at sikre lægernes retsstilling, hvis landsretsdommen fra Svendborgsagen ender ved at stå ved magt.

Har du tillid til sundhedsministeren, når det kommer til at sikre den rette håndtering af fejl og utilsigtede hændelser?

»Jeg har ikke nogen grund til ikke at have tillid til ministeren.«

Har du tillid til Styrelsen for Patientsikkerhed, styrelsens praksis og styrelsens direktør, Anne-Marie Vangsted?

»Jeg har bemærket den undskyldning, der kom fra Anne-Marie Vangsted ovenpå den meget grove og helt utilstedelige udtalelse, som en af hendes medarbejdere (sektionschef Karsten Bech, red.) kom med.«

Har du tillid til styrelsen og styrelsesdirektøren?

»Jeg har klart tillid til, at styrelsesdirektøren sætter den rette linje vedrørende arbejdsgange overfor sine medarbejdere.«

Skriv kommentar