Underskriftsindsamlingen mod STPS genåbnes De 8 tiltag fra Ellen Trane Nørby omkring kontrol og læring kan umiddelbart virke fornuftige. Men vi vil se resultater, før vi tror på det. Derfor genåbnes underskriftindsamlingen, så vi over længere tid kan holde øje med linjen fra STPS.

Ellen Trane Nørby (ETN) er 31. januar fremkommet med otte tiltag, der umiddelbart kan virke fornuftige og konstruktive for patientsikkerhed og sundhedspersoners retsstilling og arbejdsglæde

Tiltagene kommer efter, at hun for to måneder siden benægtede, at noget som helst tiltag ville ske før højesteretsdommen i Svendborgsagen i marts. Siden da er der ikke kommet nye fakta på bordet i sagen. Det eneste, der er kommet frem, er et omfattende mediepres, hvor det politiske-administrative kompleks nu frygter for taburetter og stemmer, idet det ganske land kan se, at man er ude af trit med det sundhedsvæsen, man foregiver at skulle tjene og beskytte.

Se, dét er et sprog, man forstår.  Sund fornuft og sagkundskab i rolige diplomatiske vendinger fra f.eks. Lægeforeningen er man i øvrigt faktaresistent overfor gennem halve og hele år.  En sådan handlemåde må betegnes som principløs populisme og opportunisme. Sådan er politik som bekendt, så det overrasker ikke.

Kigger man i øvrigt nærmere på forslagene bemærkes, at f.eks. eksterne advokater skal se Styrelsen for Patientsikkerheds (STPS)  politianmeldelser efter i sømmene. Det lyder dyrt og DJØF-agtigt uden reel  værdiskabelse ude hos patienterne.  Således er ETN og STPS reelt ved at indføre netop de amerikanske tilstande, som ETN så flittigt bedyrer ikke skulle udarte i lille trygge Danmark. Politianmeldelser og efterfølgende meta-advokatundersøgelser kommer ikke positivt til at bidrage til patientsikkerhed, der som bekendt ikke defineres i kontormiljøerne på Christiansborg eller Islands Brygge, men defineres og udøves i den enkelte sygeplejerskes, læges, serviceassistents, fysioterapeuts, radiografs,  tandlæges eller kiropraktors respektfulde, omsorgsfulde og fagligt stærke møde med patienten.

Vi læger skal se det, før vi tror det. Vi skal se reel handling og ændret linje over tid, før tilliden til STPS genoprettes.

Derfor genåbnes underskriftsindsamlingen med mistillidsvotum til STPS.

Man kan blot fra sin officielle mailadresse sende en personlig mail til: kristian.roerbaek.madsen@rsyd.dk, mærket: Underskriver mistillidsvotum til STPS med navn, arbejdssted og autorisations-id.

Skulle man omvendt have genvundet sin tillid til STPS, sender man bare en mail med ønske om at blive slettet af listen.

Listen vil løbende blive gjort offentligt tilgængelig. På denne vis hjælper den danske lægestand STPS og minister til løbende at føle pulsen på det danske sundhedsvæsen. Hidtil har man grundet sin meget beskedne klinisk sundhedsfaglige indsigt haft så uendeligt svært ved at palpere denne ellers så vigtige og tydelige puls.

Man skal forstå det sådan, at den danske lægestand nu sætter STPS under skærpet offentligt tilsyn. Det er næppe så rart.

Varighed af dette mistillidsvotum til STPS og eventuelle sanktioner fra lægestanden kan ikke sikkert forudsiges. Det vurderer vi løbende efter ikke på forhånd sikkert fastsatte kriterier i retrospektoskopets ulideligt klare lys.

På denne vis smager STPS aktuelt sin egen medicin. Den er ganske bitter og vil blive tvangsadministreret indtil styrelsen over en længere periode har udvist en moderat og konstruktiv linje til glæde for den ægte patientsikkerhed og sundhedspersoners retsstilling og arbejdsglæde. I sidste instans til glæde for landets borgere og patienter. Det er nemlig dem, denne kamp handler om.

Kommentarer

 1. NB. DER ER TALE OM EN GENÅBNING AF UNDERSKRIFTSINDSAMLINGEN. HAR MAN ALLEREDE UNDERSKREVET PRIMÆRT SKAL MAN IKKE GENUNDERSKRIVE.
  Man kan blot fra sin officielle mail adresse sende en personlig mail til : kristian.roerbaek.madsen@rsyd.dk mærket: underskriver mistillidsvotum til STPS med navn, arbejdssted og autorisations- id.
  Skulle man omvendt have genvundet sin tillids til STPS, sender man bare en mail med ønske om at blive slettet af listen.

 2. …..og så blev overlægen på OUH selvfølgelig også frifundet.
  En mental ustabil muskelhund der bider til højre og venstre, bør vel aflives, ETN?
  Får erindringer om Bagmandspolitiet, der også blev til grin efter adskillige tabte retssager, for en del år siden.
  Tillid til STPS’ s dømmekraft? Overhovedet ikke!!

 3. Jeg er målløs over, hvor lavt og respektløst det politiske-administrative kompleks fremstår, – integritet eller endsige rationalitet er ikke en parameter der styres efter, – hvorimod opportunismens målestok ofte er fin kommensurabel.
  Det er befriende – igen – at opleve Rørbæk Madsen tage bladet fra munden og skarpt dissekere hele denne teaterforestilling eller snare “heksejagt”

 4. Lad budskabet blive spredt så alle læger i landet føler det rigtigt at markere sin afstandstagen til denne uacceptable adfærd.
  Når dommere i Landsretten (= jurister) ikke forstår det lægelige sprog der anvendes i patientens journal, er det så tillidsskabende når “eksterne advokater” skal se STPS håndtering af politianmeldelserne i sømmene!? Kan vi være sikre på at den lægelige hjælp de får også er “ekstern”?
  Der er god grund til at indføre og fastholde et skærpet tilsyn af Styrelsen

Skriv kommentar