Underskrifter skal bane vej for dansk forbud mod omskæring af raske drenge Islandsk lovforslag mod omskæring af drenge skaber initiativ i Danmark, hvor 19.000 har skrevet under på borgerforslag.

Som det første parlament i Europa skal det islandske Altinget om få måneder tage stilling til, om drenge også skal beskyttes mod omskæring, ligesom det gælder for piger. Gennemføres forslaget, bliver Island det første europæiske land med et forbud mod omskæring af børn. Det har skabt reaktioner i Danmark, hvor et borgerforslag mod omskæring af raske børn har nået mere end 19.000 underskrifter.

»Det er den første dominobrik, der kommer til at falde,« siger læge og adjungeret professor ved Aalborg Universitet Morten Frisch om Islands initiativ.

Han er en af i alt ni medstillere af forslaget. Ifølge ham giver det en kæmpe signalværdi for resten af verden, at der er et land, der går forrest med initiativet.

Borgerforslaget herhjemme lyder på, at alle børn under 18 år skal ligestilles uanset køn, kulturel baggrund eller forældres religiøse overbevisninger. Initiativtagerne bag forslaget mener, at børnene bør få samme retskrav på kropslig integritet og autonomi som voksne.

Det er ifølge Morten Frisch ikke et antiomskæringsforslag, det er et pro børnerettigheder forslag.

»Naturligvis kan ingen have noget imod, at voksne mennesker lader sig omskære, men vores forslag handler om at lade det enkelte individ bestemme over egen krop,« siger han.

I Danmark advarer eksperter mod unødvendig kønslemlæstelse. Både Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd er kommet med klare udmeldinger om, at omskæring af raske drenge er etisk uacceptabelt. Dermed understreger medstiller af forslaget Morten Frisch, at opbakningen til lovforslaget er stor i læge- og sygeplejerskekredse.

Megafon lavede en måling for Politiken og TV2 i 2016 blandt 1.027 danskere. Her ville 87 pct. af respondenterne have indgrebet gjort forbudt. De mente, at det skal være individets eget frie valg at blive omskåret.

Borgerforslag: Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn

Kommentarer

  1. Debatindlæg optaget i Politiken d. 5.2.2018 samt fagtidsskriftet Ugeskrift for Læger 19 feb.2018

    Utroligt, at sygplejerske Özlem Cekic har skrevet en bog, der skal informere 178.000 skolebørn,om hvilken festlig oplevelse det er, at lave et irreversibel  mutilerende indgreb, ved afskæring af forhuden på raske drengebørn. Underligt at Styrelsen for Patientsikkerhed accepterer unødige omskæringer af drengebørn. Lægeforeningen har tidligere fremsat sit synspunkt, om omskæring af drengebørn, uden at det har påvirket lovgivningen, det er lykkedes for pigenes vedkommende. Barnet kan ikke, i sagens natur, gives informeret samtykke, hvilket der ellers skal gives patienter før operationer. Fører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med omskæringer af drengebørn? Skal det betragtes som “behandlingssted” og skal  der erlægges 4.000 kr. i gebyr?
    Kan de relgiøse kulturer, der har dette ritual, ikke bare holde en symbolsk relgiøs fest, og så vente med reel omskæring,til den unge mand er myndig og selv kan tage stilling til dette indgreb.

  2. Godt skrevet Torben og et godt indlæg med Morten. Hvornår vågner politikerne op og lytter til sund fornuft og til befolkningens modstand mod dette overgreb på drenge?

  3. Les traumeforskeren Peter Levines to bøker “Helbredelse af traumer” og “Væk tigeren”. Han skriver ikke et ord om omskjæring, men les bøkene og tenk selv.

  4. Initiativet i Island er prisværdigt, det samme er underskriftindsamlingen her i Danmark. Synspunkterne som Morten Frisch bærer frem fortjener al opbakning. Jeg synes dog det er vigtigt ikke at indlede en debat mod navngivne personer men hele tiden holde fast i det grundlæggende indhold, at ingen bør underkastes mutilerende indgreb uden samtykke.

Skriv kommentar