Sundhedsportal indstillet til it-pris

Den fælles offentlige sundhedsportal, Sundhed.dk, er sammen med det danske sundhedsdatanet blevet nomineret til den europæiske e-sundhedspris eEurope Awards for eHealth. Vinderen vil blive udpeget torsdag i forbindelse med det irske EU-formandskabs e-sundhedskonference i Cork, oplyser Amtsrådsforeningen.

Det overordnede formål med eEurope Awards er at fremme brugen af e-værktøjer i EU’s medlemslande. Dette skal sikre videndeling mellem landene, så EU kan leve op til den ambitiøse Lissabon-målsætning om at gøre Europa til verdens mest konkurrencedygtige og videnbaserede økonomi inden 2010.

Sundhed.dk, der gik i luften i december 2003, vil være den elektroniske indgang til hele det danske sundhedsvæsen.

Bag Sundhed.dk og Sundhedsdatanettet står Amtsrådsforeningen i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, KL samt Danmarks Apotekerforening.

Nicolai Döllner

Skriv kommentar