Sundheds- og akuthuse mangler patienter Behovet for kommunale sundheds- og akuthuse er langt mindre end forventet. Danske Regioner og PLO mener, at problemet skal løses ved at benytte husene til patienter, som er på vej ud af sygehusene i stedet for på vej ind.

Der er langt mellem patienterne på de kommunale mini-sygehuse. Det viser evalueringer af tre forskellige samarbejder mellem kommuner og regioner om såkaldte akutpladser og akutteams. Det skriver altinget.dk. 

Idéen bag de såkaldte mini-sygehuse er, at de bl.a. skal tage sig af ældre, som er for syge til at være på plejehjem, men for raske til at være indlagt på et hospital. Men evalueringerne viser altså, at langt færre end forventet bliver henvist til mini-sygehusene. Et eksempel er Region Sjælland, hvor belægningsprocenten i projekterne var helt nede på 21 pct. i evalueringsperioden. 

De kommunale akuttilbud er ifølge Danske Regioner ikke et brugbart alternativ til indlæggelse på sygehuse. 

Ifølge Bent Hansen, formand for Danske Regioner, skyldes det, at akuttilbuddene ikke er egende til at forebygge indlæggelse, som det ellers var planen, de skulle bruges til. 

»Man har jo haft en ide om, at man har kunnet forhindre indlæggelser med akutstuerne. Men ofte ender de praktiserende læger jo med at få brug for sygehusafdelingernes kompetencer og prøve- og undersøgelseskapacitet, når man skal finde ud af, hvad patienten fejler,« siger Bent Hansen. 

 

Ikke alternativ

Hos PLO genkender formand, Christian Freitag, problemerne med at bruge mini-sygehusene, fordi der ofte er brug for sygehusenes tekniske og faglige undersøgelseskapacitet, når en patient skal diagnosticeres.

»Når vi tænker diagnoser, så tænker vi ikke på akutstuer. Skal man stille diagnoser på uafklarede patienter, så skal man have et apparat omkring sig af specialister og undersøgelsesprocedurer, som man med garanti ikke har på akutstuerne,« siger Christian Freitag.

I stedet mener både Bent Hansen og Christian Freitag, at sundheds- og akutsygehusene skal målrettes de patienter, som er på vej ud af sygehusene i stedet for på vej ind. 

»Når man har fundet af, hvad patienten fejler, og måske sat en behandling i gang, så kan patienten komme på et akuthus, hvor de bliver ekstra overvåget med kommunale sygeplejersker og praktiserende læger,« siger Bent Hansen.

KL mener, det er for tidligt at fælde dom over, om tilbuddene løser de problemer, de skal. Det kræver tid, tillid og tilvænning at få de nye tilbud i anvendelse. 

Skriv kommentar