STPS vil undersøge patientsikkerheden ved Rigets patologiafdeling
Foto: Per Gudmann

STPS vil undersøge patientsikkerheden ved Rigets patologiafdeling Dagens Medicins dækning af arbejdsvilkårene på Rigshospitalets patologiafdeling får nu Styrelsen for Patientsikkerhed til at gå ind i sagen. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at se nærmere på, om patientsikkerheden er truet på Rigshospitalets patologiafdeling. Det skriver overlæge og sektionsleder Bente Møller ved Styrelsen for Patientsikkerhed i en mail efter at Dagens Medicin i flere artikler har beskrevet, hvordan et stærkt presset arbejdsmiljø truer lægernes helbred og på den baggrund har spurgt styrelsen, om den kender til problemerne på afdelingen.   

»Vi har ikke fået bekymringshenvendelser om Patologiafdelingen på Rigshospitalet tidligere, men artiklerne om afdelingen i Dagens Medicin indikerer, at der kan være bekymring for patientsikkerheden. Det vil vi selvfølgelig undersøge nærmere,« skriver Bente Møller. 

Arbejdsmiljøet på afdelingen har været dårligt i årevis. Men det kom først frem i offentligheden, da Arbejdstilsynet i september udstedte påbuddet, der krævede, at klinikledelsen sammen med centerledelse og hospitalsledelse fik tilrettelagt og planlagt de ansattes arbejde på en måde, så det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. 

Ledelsesstil var frygtbaseret

Arbejdstilsynet begrunder sit påbud med, at ca. halvdelen af lægerne igennem det seneste år har været underlagt en konstant stor arbejdsbelastning, der viser sig ved, at der dagligt er flere opgaver, end lægerne kan nå, og at størstedelen af opgaverne er akutte. Svar bliver derfor ofte forsinkede, og nogle gange er svarfristerne allerede overskredet, når prøverne havner på lægernes bord. Utilstrækkelig forebyggelse af stor arbejdsmængde og tidspres forøger ansattes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som f.eks. angst, depression og hjertekar-sygdomme, står der i påbuddet. 

Hvor årsagen til problemerne ifølge afdelingsledelsen var mangel på ressourcer, udstyr og patologer, pegede både overlæger og yngre læger på Vera Timmermans, der gennem syv år har været klinikchef på afdelingen, som den primære kilde til problemerne, og som har været kendt for at have en frygtbaseret ledelsesstil.

Dagens Medicin har talt med flere af patologiafdelingens samarbejdspartnere, der er utilfredse med det arbejde, patologienheden hidtil har leveret, deriblandt professor Ulrik Lassen fra hospitalets onkologiske afdeling. Kræftbehandlingen på hans afdeling er afhængig af rettidige og rigtige prøvesvar fra patologiafdelingen. 

»Patologklinikken leverer ikke altid til tiden og forsinkede svar går ud over patienterne. Jeg hører, at der er et dårligt arbejdsmiljø i klinikken derovre, som gør, at der er mangel på personale, fordi der er mange medarbejdere, der rejser. Og det gælder alle personalegrupper – det går ud over kvaliteten og svartiderne. Og det har alvorlige konsekvenser for vores patienter, for forsinkede svar betyder forsinket behandling,« siger Ulrik Lassen og fortsætter:

»Jeg fornemmer, at der er for lidt personale, fordi folk rejser på grund af det dårlige arbejdsmiljø. Jeg har erfaret, at der er medarbejdere, der rejser, fordi de er utilfredse med den ledelsesstil, der er. Og jeg er nervøs for, at det er en ond cirkel, for problemerne skaber dårlig omtale så det er svært at rekruttere folk. Problemerne har stået på i mange år, så det er frustrerende, at der ikke er gjort noget ved det.«

Efter at tillidsrepræsentanter via Dagens Medicin konfronterede Vera Timmermans med både overlægernes og de yngre lægers mistillid til hende, valgte hun den 20. november at sige sin stilling op.

Skriv kommentar