Speciallæger overskrider den økonomiske ramme Flere praktiserende speciallægegrupper risikerer at overskride de økonomiske rammer. Konsekvensen kan blive, at beløbet skal betales tilbage via en reduktion i honorarer.

Nye tal viser, at udgifterne til landets praktiserende speciallæger som samlet gruppe ligger over den aftalte økonomiske ramme i perioden 1. oktober 2014 til 1. maj 2015.

Efter syv måneder er overskridelsen af den samlede økonomiske ramme på 34,6 mio. kr., fremgår det af FAPS’ nyhedsbrev.

Den økonomiske ramme er aftalt i en overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Det er speciallægegrupperne i diagnostisk radiologi, dermato-venerologi, gynækologi/obstetrik, øjenlægehjælp, ørelægehjælp og pædiatri, der ser ud til at overskride rammen ifølge de estimerede tal. Diagnostisk radiologi er den gruppe, der har sprængt budgettet mest – i øjeblikket er der en overskridelse på lidt over 11 mio. kr.

Hvis rammen for det enkelte speciale overskrides, skal beløbet betales tilbage via en reduktion i honorarer efter 30. september, hvor økonomien for overenskomstens første år gøres op.

»På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om, hvorvidt der bliver en overskridelse eller ej ved årets udgang. Flere faktorer spiller ind på det endelige resultat, eksempelvis sæsonudsving, og ikke mindst har vi netop gennemført to store moderniseringer på psykiatri- og øjenområdet. De moderniseringer vil give markante effektiviseringsgevinster, som går til behandling af flere patienter og til at nedbringe ventetiderne,« siger Anders Kühnau, formand for Danske Regioners Lønnings og Takstnævn til Lægeforeningen.

Han tilføjer: »De økonomiske rammer skal naturligvis overholdes, hvilket flere speciallægegrupper allerede gør, for der er ikke flere penge at gøre godt med. Men patienterne kan vide sig sikre på, at de får den behandling, de har ret til og krav på.«    

Formanden for FAPS, Carl Johan Erichsen, understreger, at den økonomiske ramme ikke forhindrer speciallægerne i at tage flere patienter i behandling:

»Vi har igennem adskillige år øget aktiviteten væsentligt med det resultat, at de praktiserende speciallæger år for år tager flere patienter i behandling. Det er sket, samtidig med at der er en økonomisk ramme. Selvfølgelig betyder den, at der i sidste ende er et loft over vores samlede aktivitetet, men det forhindrer os altså ikke i at tage flere patienter. Og den økonomiske ramme er et vilkår, som et bredt politisk flertal har indført, og som vi har givet håndslag på i vores overenskomst, og vi holder naturligvis de aftaler, vi indgår,« siger Carl Johan Erichsen.

Han peger ligesom Anders Kühnau på, at speciallægerne kan behandle flere patienter bl.a. fordi man løbende moderniserer overenskomsterne for de forskellige grupper af speciallæger, f.eks. øjenlæger og psykiatere, fordi man giver lægerne økonomi til at indføre nye og mere effektive behandlingsformer.


Skriv kommentar