Replik fra Sjællands Universitetshospital: Opråb blev ikke overhørt Bjarke og Eskild Lund Sørensen hævder mod bedre vidende, at sygehusledelsen sad alle opråb overhørig, og ingenting blev gjort for at bedre forholdene på fødegangen i Roskilde. Men vi burde have gjort mere langt tidligere, skriver ledelsen i denne replik til kronikken.

Af Niels Würgler Hansen, Susanne Friis, Helle Gaub og Morten Ziebell, sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital

På Sjællands Universitetshospital er vi fuldstændig enige i, at patienternes sikkerhed er det vigtigste. 

Derfor arbejder vi hele tiden med ledere og medarbejdere om at skabe en god sikkerhedskultur, hvor vi tør dele, når der sker fejl, og vi er åbne og transparente omkring de udfordringer, vi står overfor, og hvordan vi vil løse dem.

Ingen tvivl om, at Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, har været igennem nogle rigtig svære år. 

Den fornødne luft

Netop for at værne om patientsikkerheden og det gode arbejdsmiljø har fødegangen i en længere periode flyttet fødsler til andre fødesteder i Region Sjælland. Det er ikke optimalt for de gravide og derfor heller ikke en permanent løsning, men det har været nødvendigt i en periode for at sikre balance mellem antallet af personale og antallet af fødsler. 

Flytning af fødsler har bidraget til at give den fornødne luft for vores organisation i en periode og et fornuftigt afsæt for vores arbejde med at styrke fødegangen. 

Og nu oplever vi, at både jordemødre, sygeplejersker og læger igen søger til Roskilde. Både medarbejderne på afdelingen, afdelingsledelsen og sygehusledelsen samarbejder målrettet på, at afdelingen kommer på fode igen med tilstrækkeligt personale, så vi kan byde de gravide, der ønsker at føde hos os, velkomne i Roskilde. 

Vi er endnu ikke i mål, men vi er på vej. 

Vores udgangspunkt er medarbejdernes faglighed, tværfagligt samarbejde, og den gode stemning i afdelingen. Vi er åbne omkring de udfordringer, vi står overfor, og inddrager alle i afdelingen til at være med til at finde de gode løsninger. 

Vi tror på, at vi sammen kan skabe en stærk og dynamisk universitetsafdeling, hvor vi fortsat har fokus på faglighed, kvalitet, uddannelse og udvikling. Og vi tror på, at det vi vil lykkes ved fælles hjælp. På vejen derhen går vi ikke på kompromis med patientsikkerheden.

Opråb blev ikke overhørt

I kronikken skriver Bjarke og Eskild Lund Sørensen, at sygehusledelsen sad alle opråb overhørig, at der ingenting blev gjort, og at der først blev lovet bedre rammer på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, da pressen tog sagen op, og afdelingen blev meldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Det er simpelthen ikke sandt. 

I sommeren 2021 er det tydeligt, at afdelingen har store problemer. I samarbejde med den daværende afdelingsledelse, tillidsrepræsentanter og stab iværksætter sygehusledelsen en handlingsplan med mere end 20 forskellige tiltag, der skal hjælpe afdelingen. 

Henover vinteren 2021/2022 er det tydeligt, at der skal langt mere til. I foråret 2022 bliver det besluttet at flytte fødsler, og med en ny ambitiøs genopretningsplan tilfører sygehusledelsen blandt andet betydelige ekstra midler til afdelingen med henblik på en større opnormering af særligt jordemødre og speciallægebemandingen. 

Kendte til opnormering

Da Bjarke Lund Sørensen i foråret 2022 går til Styrelsen For Patientsikkerhed, er han vidende om, at sygehusledelsen og afdelingsledelsen er i gang med at planlægge blandt andet en kraftig opnormering på afdelingen. 

Sygehusledelsen har både lyttet og handlet i flere omgange, men i bagklogskabens klare lys skulle vi have gjort mere langt tidligere. 

Vi skulle for eksempel hurtigere have involveret alle medarbejdere i både de ledelsesmæssige overvejelser og de foreslåede løsninger. Det gør vi nu.  

Vi er fortsat i gang med de mange initiativer til at styrke afdelingen, og sygehusledelsen følger udviklingen tæt med øje for både personaletrivsel og patientsikkerhed. 

I det lys er vi glade for, at Bjarke Lund Sørensen både mundtligt og på skrift har kvitteret med ros for det arbejde, der er gjort for at genoprette afdelingen.

Skriv kommentar