Kent Kristensen
Kent Kristensen, der er lektor og ekspert i sundhedsjura, ved Syddansk Universitet i Odense, mener, at det er i strid med lovgivningen, hvis hospitalerne i de to regioner overvåger sine medarbejderes arbejdsindsats uden at informere dem.

Regioner: Ja, vi overvåger driftsmål En funktion i Sundhedsplatformen betyder, at læger på østdanske hospitaler bliver bedømt på, hvor hurtigt patienter kommer til. Det kan meget vel være i strid med lovgivningen, mener ekspert i sundhedsjura.

Sundhedsplatformen registrerer, hvor hurtigt læger på hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland får sine patienter ind, hvor hurtigt lægen lukker patientens journal og en række andre parametre. Derefter uddeler systemet gule stjerner til lægerne alt efter, hvor godt de klarer sig. Hver enkelt læge kan så se sine resultater sat op mod et gennemsnit […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement